Mal, Josip avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Benkovič, Josip
25. februar 1869, Kamnik, Slovenija
5. november 1901, Velesovo, Slovenija
Bradaška, Franjo
3. december 1829, Kranj, Slovenija
1. februar 1904, Zagreb, Hrvaška
Breckerfeld, Franc Anton, pl.
31. december 1739, Zagrad pri Otočcu – Stari grad, Slovenija
30. januar 1806, Ljubljana, Slovenija
Cerk, Josip
24. november 1881, Logatec – Cerkovska vas, Slovenija
4. april 1912, Stol, Karavanke, Slovenija
Costa, Etbin Henrik
18. oktober 1832, Novo mesto, Slovenija
28. januar 1875, Ljubljana, Slovenija
Costa, Henrik
28. maj 1796, Ljubljana, Slovenija
21. april 1870, Ljubljana, Slovenija
Čehovin, Andrej, baron
26. avgust 1810, Dolanci, Slovenija
10. september 1855, Baden, Avstrija
Črnologar, Konrad
21. november 1860, Peščenik, Slovenija
8. april 1904, Šmarje - Sap, Slovenija
Dimitz, Avgust
16. avgust 1827, Ljubljana, Slovenija
10. december 1886, Ljubljana, Slovenija
Grdina, Josip
5. marec 1892, Prevalje pod Krimom, Slovenija
12. januar 1974, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Gregorič, Elija
okoli 1523, Ribnik (Karlovec, obč.), Hrvaška
1574, Zagreb, Hrvaška
Gubec, Matija
15. februar 1573, Zagreb – Markov trg, Hrvaška
Hiller, Mihael Friderik
?, neznano
1632, Ljubljana, Slovenija
Hohenwart, Franc Erazem, pl.
20. maj 1650, Kolovec, Slovenija
1. oktober 1714, Kolovec, Slovenija
Hohenwart, Franc Jožef Hanibal, grof
24. maj 1771, Ljubljana, Slovenija
2. avgust 1844, Ljubljana, Slovenija
Hohenwart, Sigismund, pl.
7. junij 1745, Celje, Slovenija
22. april 1825, Linz, Avstrija
Janez Vetrinjski
Lorena, Francija
okoli 12. november 1347, Vetrinj, Koroška, Avstrija
Jeglič, Janko Nepomuk
19. maj 1859, Zgornji Tuhinj, Slovenija
9. januar 1933, Ljubljana, Slovenija
Jesenko, Janez
7. oktober 1838, Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
31. julij 1908, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jurjevič, Tomaž
?, Ljubljana, Slovenija
13. julij 1713, Zagreb – Remete, Hrvaška
Kaspret, Anton
22. april 1850, Lesično, Slovenija
27. oktober 1920, Črna na Koroškem, Slovenija
Klander
?, neznano
?, neznano
Kljukec
okoli 1652, Jama (Kranj, obč.), Slovenija
4. oktober 1697, Ljubljana, Slovenija
Kobencl, Janez Kaspar, grof
30. maj 1664, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. april 1742, Gradec, Štajerska, Avstrija
Kobencl baron Proseški in Predjamski, Janez
okoli 1530, Štanjel, Slovenija
16. avgust 1594
1598
Regensburg, Nemčija
Kovač, Karel
3. oktober 1880, Ljubljana, Slovenija
24. oktober 1917, Tolmin, Slovenija
Kozina, Jurij
16. april 1838, Ljubljana, Slovenija
5. maj 1879, Ljubljana, Slovenija