Costa, Henrik (1796–1871)
Vir: Ilustrirani Slovenec, št. 25, 20. 6. 1926

Slovenski biografski leksikon

Costa Henrik, domopisec, r. 21. maja 1799 (op. ur.: 28. maja 1796) v Lj., u. tam 21. apr. 1871 kot višji carinski ravnatelj. Za zasluge na strokovno-znanstvenem polju (napisal je n. pr.: Das österr. Hausirhandelsrecht, 1834; Der Freihafen von Triest, 1838; Waarenkunde ter še več narodno-gospodarskih spisov) mu je podelila univerza v Würzburgu doktorat. Že zgodaj je pričel objavljati članke zgodov. in domoznanske vsebine v raznih časopisih (Sartorijevi Vaterländische Blätter, Hormayerjev Archiv, Illyr. Blatt, LZg, Carniolia, Carinthia), največ pa je sodeloval pri MHK, kjer je priobčil vrsto zanimivih lokalno-zgod., literarnih in bijografskih doneskov. Važne topografske zapiske in historične reminiscence obsegajo njegove Reiseerinnerungen aus Krain (Lj. 1848). Na prigovarjanje Kolomana Kvasa je pričel zbirati gradivo za slov.-nem. besednjak, ki ga zaradi službene zaposlenosti ni mogel dovršiti (prim. MHK 1862, 81). V rokopisu je imel več domoznanskih spominov, dalje dnevnik iz dobe lj. kongresa ter zbrano važno gradivo za zgodovino franc. medvladja in leta 1848.; večina teh stvari je po smrti sina Etbina skupno z njegovo ostalino prišla najbrže v Petrograd. — Prim.: Wurzbach 3, 16. Mal.

Mal, Josip: Costa, Henrik (1796–1871). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi162019/#slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine