Slovenski biografski leksikon

Schollmay(e)r-Lichtenberg Henrik, gozdar. strokovnjak in gospodarstvenik, r. 23. nov. 1860 v Althofnu na Kor. kmetij. strokovnjaku Francu (gl. čl.) in Korneliji r. Costa (gl. čl.), u. 21. jan. 1930 v gradiču Kočavas pri Ložu, pok. v Lj. Obiskoval je 1.– 4. razr. gimn. (1871–5) v Lj., viš. kmet. šolo (1875–8) v Liebwerdi (ČSSR), gozdar. akademijo (1878–80) v Tharandtu (Saško), na Dunaju pa 1883 opravil izpit za samostojno gozdno gospodarstvo. L. 1881 je služil na področju Gmundenske drž. gozdne direkcije, konec 1881 do 1. marca 1884 kot vodja parne žage Karla Novaka v Slatini (Romunija). Od 15. marca 1884–919 je bil v službi na veleposestvu kneza Schönburg-Waldenburga na Snežniku: od 1885 kot viš. gozdar in oskrbnik gozd. revirja Mašun, od 1903 je kot viš. upravitelj vsega veleposestva nasledoval svojemu tastu Obereignerju, 1909 postal direktor. L. 1918 je v Dresdenu od kapi deloma ohromel, 1. maja 1919 bil upok.; preselil se je na svoje, po adaptivni materi, grofici Viljemini Lichtenberg, prevzeto posestvo Kočavas pri Ložu, kjer je u.

S. je gradil odlične ceste po obširnih graščinskih gozdovih, da bi jih smotrno izkoristili in laže odvažali gozdne pridelke; napravil je načrte tudi za druge javne ceste ter sestavil podatke za gradnjo železniške proge Rakek—Babno polje, ki so ji pa nasprotovali domačini. Prizadeval si je tudi, da bi preskrbel z vodo dolino Pivke in vas Kozarišče.

Objavil je: Auf Schneeschuhen. Ein Handbuch f. Forstleute, Jäger u. Touristen. Klagenfurt 1893 (gl. Boris Orel, SE 1956, 39 sl.); Der bäuerliche Kleinwaldbesitz. 1910 (z bratom Etbinom); Dienstpragmatik u. Pensionsnormen auf d. Herrschaft Schneeberg. 1905; Direktiven f. die Bestandesaufnahmen und f. die Betriebseinrichtung auf der F. C. — Herrschaft Schneeberg vom Jahre 1806 an. I., II. 1906; III, 1909. — Od njegovih številnih strok. člankov v letih 1888–912 (Allg. Forstzg Wien, Centralblatt f. d. gesammte Forstwesen. Wien, LZg, Mitt. d. krain.-küst. Forstver., MMK, Oesterr. Forst-u. Jagdzg — Wien, Ornitholog. Jb. Hallein-Wien, Weidmann — Berlin, Weidmannsheil, Wiener Landwirtschaftszg) je omeniti zlasti študijo o vodni preskrbi kraškega sveta (MMK 1907, 117–60 in posebej tisk.: VIII. Internat. Landwirtschaftl. Kongres. Wien 1907) ter o jelenih na snežniški graščini (L 1912, 21–4, 41–4, 63–5). Sad dolgoletnega temeljitega raziskavanja so rokopisne knjige Die Gesch. der Herrschaft Schneeberg-Laas. I, II ter Die Gesch. der Herrschaft Babenfeld-Čabar. 1924. — S. je uredil Mitt. d. krain.-küst. Forstver. zvez. XXIV/XXV–XXXII (1907–14). Bil je načelnik Okraj. zastopa v Ložu; krajevni šol. nadzornik v Starem trgu in Iga vasi; član drž. železniš. sveta in član-nam. poljedelskega sveta, član kuratorija Obrt. šole v Cerknici; odbornik Kranj. primor. gozdar. dr., Ribar. revir. odbora za Kranj.; poslanec 1908–14 kurije veleposestnikov v kranj. dež. zboru. Za čast. člana so ga izvolili 1898 Zagorje ob Pivki, 1902 Trnovo pri Il. Bistrici in Il. Bistrica, 1903 pa Knežak. Prim.: DAS, GrA XXXIX; J. Rus, J 1930, št. 18; L 1930, 67; Šivic, Šumarski list (Zgb) 1930, 139–41 (s sliko); Wiener Allg. Forst-u. Jagdzg 1930, 39–40 (slika na str. 38). Šiv.

Šivic, Anton: Schollmayer - Lichtenberg, Henrik, pl. (1860–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi548383/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine