Slovenski biografski leksikon

Schollmay(e)r Franc, kmet. strokovnjak, r. 20. febr. 1826 v Pragi izrezovalcu vzorcev Kristijanu Emanuelu iz Berlina in Barbari r. Kehl, u. 10. febr. 1891 v Sibinju (Romunija), na poti do zdravnika. Šolal se je pri piaristih v Pragi, po realki študiral od 1846 na politehniki, 1848 vodil dij. nemire ter ob Windischgrätzovi premoči nato zbežal na Slovaško. L. 1849 je vstopil kot navaden vojak v polk grofa Latourja, 1852 postal podporočnik, 1853 presedlal k orožnikom; 1854 je bil pol leta v Lj., 1855–8 v Kopru, od 1858 krilovodja v Lj. L. 1859 se je kot nadporočnik zaradi poroke odpovedal vojaštvu in bil 1859–64 do lastnikove smrti oskrbnik Dickmannovega posestva Pirkerhof pri Althofnu (Kor.). V Lj. ga je potem 1864–5 zaposlil v svoji odvetn. pisarni njegov svak Etbin Costa (SBL I, 85–6), 1865–78 pa je bil S. član central. odbora kranj. KD, izvedenec za zemljiško odvezo in druge kmetij. in gozd. zadeve, vmes avg.–okt. 1866 (do sklenitve miru) kot stotnik poveljeval Kranj. prostovolj. dež. strelcem. Bil je 1869 še ekonom. cenilni referent za Lj. in okol., Vrhniko, Kamnik in Brdo, kar pa je moral opustiti, ker ni hotel protipostavno zvišati tarif; oskrboval je tudi vrt KD. Od apr. 1878–91 je bil v Slatini (Romunija) zaposlen v lesni industriji svojega svaka Karla Novaka. — S. je pisal kmetij., gospodar. in lovske članke v različne liste (AgZg 1865–6; Blätter f. d. Alpenländer Oesterr., Klagenfurt 1877; Bukarester Tagblatt 1881–3, 1885–8; Drau-Post, Klagenfurt 1864–6; Illustr. landwirtschaftl. Zg, Leipzig 1864–5, 1869, 1876–7, 1879, 1881–2; Landwirtschaftl. Zg v. u. f. Oberösterreich, Linz 1869, 1886; Marburger Korrespondent 1865; Marburger Zg 1866; Mitt. über Land-Forst-u. Haus-Wirtschaft, Klagenfurt 1867, 1877–8; Obst-u. Garten-Zg, Wien 1876; Oesterr. Forst-Zg, Wien 1883, 1886–7, 1890; Oesterr. Landwirtschaftl. Wochenblatt, Wien 1878–9; Weidmanns-Heil, Klagenfurt 1881, 1885–6, 1888; Zentralblatt f. d. g. Forstwesen, Wien 1888), pa tudi v LZg (1867–8, 1878–80), MHK (1866), Triglav (1865) in N (1866–71, 1873–4, 1877–9, 1881, 1883). — L. 1873 je organiziral na Dunaju razstavo kranj. KD in izdal Poročilo o dunaj. svetovnej razstavi (ponat. iz 1. zv. Naznanil c. kr. KD na Kranj.) in devet let sestavljal statistiko žetev za Kranjsko. Sodeloval je pri kmet. razstavah v Parizu (1867, 1878), na Dunaju (1873), Clcu (1877). Zanimal se je posebno za kulturo sviloprejk. Bil je član komisije za izsušitev lj. močvirja in za komasacijo, dopisni član Fiziokrat. družbe v Pragi, KD za Gornjo Avstr. in Kor. ter Filharmon. društva v Lj. Iz lj. KD je S. izstopil, ko mu je prijatelj dr. J. Bleiweis, ki je v njem videl tekmeca za lastno tajniško mesto v KD, takoj ob odhodu v Romunijo nehal pošiljati brezplačni izvod N, ki jih je S. dobival kot dolgoletni nehonorirani sodelavec. Prim.: GrA XXXIX (DAS); inv. št. 54 (Ms v NUK). U. M.

Uršič, Milena: Schollmayer, Franc (1826–1891). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi548043/#slovenski-biografski-leksikon (21. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine