Costa, Etbin Henrik (1832–1875)
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Etbin_Costa.jpg (20. 5. 2014)

Slovenski biografski leksikon

Costa Etbin Henrik, pisatelj in politik, r. 18. okt. 1832 v Novem mestu, u. 28. jan. 1875 v Lj., sin Henrika. Po gimn. v Lj. (1848) se je vpisal na univerzo v Gradcu, kjer se je poleg pravne stroke bavil zlasti z zgodovino novejše dobe (1853 doktorat modroslovja, 1855 doktorat prava). V tej dobi se je nameraval posvetiti vseučiliški karijeri; ministrstvo mu je obljubilo mesto stolice za zgodovino nem. prava v Krakovu, a je to namero opustil ter se oprijel advokature v Lj. Tu je bil par let urednik MHK, kjer je objavil več domoznanskih člankov (n. pr. o Vergeriju 1857; o zgodovini kranjskih stanov 1859; o akademiji operosorum 1861; o zgodovini reformacije 1862) ter zbiral literaturo o zgodovini, topografiji in statistiki Kranjske (MHK 1855–9). To, kot tudi brošurici Denkbuch der Anwesenheit Franz Josefs und Elisabeths in Krain (1857), Die Adelsberger Grotte (1858), sotrudništvo v Heimerlovem Magazin f. Rechts-u. Staatswissenschaften, Anzeiger des Nürnberger Museums, Oesterr. Blätter f. Literatur u. Kunst ter njegova znanstvena študija Encyclopädische Einleitung in ein System der Gesellschaftswissenschaft (Dunaj 1855), sama dela, pisana v nemščini, dokazujejo, da je domača nem. vzgoja dolgo vplivala nanj; njegovi pol. nasprotniki so mu kasneje poslovenjenje očitali. Ako izvzamemo prenagljenega »Hitrega Slovenca«, je prvo delo, ki si je ž njim na slov. liter. polju pridobil trajnih zaslug, Vodnikov Album, ki je izšel pod njegovim uredništvom. Poleg samostojne brošure Postojnska jama (1863) se je pozneje najčešče oglašal v Novicah, kjer je n. pr. 1864 v 3 člankih razglabljal o bistvu zgodovine in načelih prave historijografije; za LMS, ki ji je bil nekaj časa preds., je napisal kratek pravno-zgodov. članek O dvoboju ter Statistični pregled vseh slov. čitalnic (1869) in sestavljal slov. biblijografijo 1868–73 kot nekako dopolnilo in nadaljevanje njegovih biblijografskih sestavkov v MHK. Imel je zato bogato zbirko slov. dežele zadevajočih spisov in knjig; žal, da je po njegovi smrti romalo vse to v oddaljeno petrograjsko knjižnico. V odborovi seji Slov. Matice je predložil, da se izda po češkem zgledu tudi slov. »Slovnik naučni« (N 1867, 426). Ko se je pričelo ustavno življenje, je C. pričel tudi v politiki aktivno nastopati. Na njegovo inicijativo se je 1861 ustanovilo v Lj. pravoznansko društvo; bil je med soustanovitelji lj. narodne čitalnice ter med onimi, ki so 1864 sklenili izdajati nem. pisani, Slovencem prijazni časnik (Triglav); 1863 je postal načelnik novoustanovljenega »Juž. Sokola«, 1867 ustanovil v zvezi z grof. Wurmbrandom kat. društvo; bil je tudi med ustanovitelji zavarovalne banke »Slovenije« (1871). 1863–73 je zastopal Notranjsko v drž. zboru. V kranjskem dež. zboru je n. pr. 1873 med drugim toplo zagovarjal ustanovitev založbe za izdajanje slov. šolskih knjig. V polit. življenju se je tesno naslonil na Bleiweisa, radi česar so »mladi« slednjemu očitali, da je od C. duševno popolnoma odvisen. Kljub očitani ekskluzivnosti, avtokratičnosti in klerikalizmu so mu njegovi nasprotniki priznavali, da je bil mož vztrajne delavnosti in velikih zmožnosti. Po Ambroževi smrti je postal 1864 tudi župan Lj., kjer so ga 1867 izvolili za častnega meščana; tega leta ga je vlada radi pretepov med turnarji in Sokoli odstavila od županstva. — Prim.: Urbas, Dr. Etbin Henrik. Costa (Lj. 1877); Marn XXV, 83; Glaser III, 104, 262; Derganc, Janez Trdina (LZ 1906, 13); Vošnjak, Spomini, II, 191; Prijatelj, Kersnik I, passim; Lončar, Pol. življ. Slov. 46, 139; slika: Brencelj X, št. 21. Mal.

Mal, Josip: Costa, Etbin Henrik (1832–1875). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi161869/#slovenski-biografski-leksikon (16. september 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine