Slovenski biografski leksikon

Schollmay(e)r Kornelija r. Costa, pianistka, kulturna delavka, r. 15. sept. 1834 v Gor. domoznancu Henriku (SBL I, 86) in Jožefi r. Poll, u. 8. marca 1913 v Lj., sestra Etbina Henrika (SBL I, 85–6). Šolala se je neznano kje in kdaj. Jan. 1860 se je por. s Francem Schollmayerjem (gl. čl.), mu z družino 1880 sledila tudi v Slatino (Romunija), po njegovi smrti se vrnila v Lj. — Na 1870 osnovani deklamatorični in dramatični šoli v Lj. ter njenem odd. za petje je učila dalj časa brezplačno klavir, petje, deklamiranje. Nastopala je tudi sama (s presledki) na čitaln. prireditvah: 1868 je deklamirala lastno pesem (poslov. L. J.); 1870 prolog L. Pesjakove (SBL II, 316 sl.); 1873 na Vodnikovi proslavi spremljala na klavirju violinistko Steinerjevo; 1874 deklamirala pesnitev Pesjakove na Prešernovi proslavi. Poročila jo hvalijo kot »prvo našo govornico«, priznavajoč ji pesniški in govorniški dar. S-jeva je tudi spretno pisala o stari Lj., uporabljajoč predvsem očetov dnevnik (Alte Tagebücher, LZg 1892, št. 121–2). Udeleževala se je vsega javnega življenja (zbirala za vojake na bosenskem pohodu; darovala trak za zastavo čitalnice Bizovik-Lj.). Ker ni bilo zanimanja ne pri SM ne pri zgb Akad., je 15. nov. 1875 del očetove in bratove rokop. zapuščine (7 zabojev) prodala Imperatorski javni knjižnici v Petrogradu, danes Drž. javna knjižnica Saltykova-Ščedrina, Leningrad (seznam prodanega gradiva v NUK, rkp. odd.). L. 1902 je darovala NM portreta dr. J. Bleiweisa in Lovra Tomana (oboje naslikal J. Franke, SBL I, 185–6). — Ob smrti brata Etbina Henrika ji je Luiza Pesjakova v tolažbo posvetila pesem Gospe Korneliji Šolmajerjevi (N 1875, 39). — Prim.: Priv. A VI, Costa (DAS); inv. št. 54 (NUK); pismo M. Schollmayer-Lichtenberg, Canterbury 1. avg. 1962 (Inštitut za lit., SAZU); Cvetko III, 172, 187, 422 op. 224; SDL II, 159; Trstenjak 161; N 1868, 395; 1870, 355; 1873, 32, 48; 1874, 15, 386, 393; 1877, 225; LZg 1878, št. 229; 1902, št. 248; 1913, št. 57, 58; S 1913, št. 57, 58; Avg. Pirjevec, SJ 1941, 168. — Slika: v arhivu SBL. U. M.

Uršič, Milena: Schollmayer, Kornelija (1834–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi548220/#slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine