Slovenski biografski leksikon

Schollmay(e)r Kornelija r. Costa, pianistka, kulturna delavka, r. 15. sept. 1834 v Gor. domoznancu Henriku (SBL I, 86) in Jožefi r. Poll, u. 8. marca 1913 v Lj., sestra Etbina Henrika (SBL I, 85–6). Šolala se je neznano kje in kdaj. Jan. 1860 se je por. s Francem Schollmayerjem (gl. čl.), mu z družino 1880 sledila tudi v Slatino (Romunija), po njegovi smrti se vrnila v Lj. — Na 1870 osnovani deklamatorični in dramatični šoli v Lj. ter njenem odd. za petje je učila dalj časa brezplačno klavir, petje, deklamiranje. Nastopala je tudi sama (s presledki) na čitaln. prireditvah: 1868 je deklamirala lastno pesem (poslov. L. J.); 1870 prolog L. Pesjakove (SBL II, 316 sl.); 1873 na Vodnikovi proslavi spremljala na klavirju violinistko Steinerjevo; 1874 deklamirala pesnitev Pesjakove na Prešernovi proslavi. Poročila jo hvalijo kot »prvo našo govornico«, priznavajoč ji pesniški in govorniški dar. S-jeva je tudi spretno pisala o stari Lj., uporabljajoč predvsem očetov dnevnik (Alte Tagebücher, LZg 1892, št. 121–2). Udeleževala se je vsega javnega življenja (zbirala za vojake na bosenskem pohodu; darovala trak za zastavo čitalnice Bizovik-Lj.). Ker ni bilo zanimanja ne pri SM ne pri zgb Akad., je 15. nov. 1875 del očetove in bratove rokop. zapuščine (7 zabojev) prodala Imperatorski javni knjižnici v Petrogradu, danes Drž. javna knjižnica Saltykova-Ščedrina, Leningrad (seznam prodanega gradiva v NUK, rkp. odd.). L. 1902 je darovala NM portreta dr. J. Bleiweisa in Lovra Tomana (oboje naslikal J. Franke, SBL I, 185–6). — Ob smrti brata Etbina Henrika ji je Luiza Pesjakova v tolažbo posvetila pesem Gospe Korneliji Šolmajerjevi (N 1875, 39). — Prim.: Priv. A VI, Costa (DAS); inv. št. 54 (NUK); pismo M. Schollmayer-Lichtenberg, Canterbury 1. avg. 1962 (Inštitut za lit., SAZU); Cvetko III, 172, 187, 422 op. 224; SDL II, 159; Trstenjak 161; N 1868, 395; 1870, 355; 1873, 32, 48; 1874, 15, 386, 393; 1877, 225; LZg 1878, št. 229; 1902, št. 248; 1913, št. 57, 58; S 1913, št. 57, 58; Avg. Pirjevec, SJ 1941, 168. — Slika: v arhivu SBL. U. M.

Uršič, Milena: Schollmayer, Kornelija (1834–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi548220/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Primorski slovenski biografski leksikon

SCHOLLMAY(E)R Kornelija, roj. COSTA, pianistka, kulturna delavka, r. 15. sept. 1834 v Gor. po SBL, vendar v arh. matičnega urada občine Gor. tega podatka ni zaslediti; u. 8. mar. 1913 v Lj. Oče Henrik Costa, domoznanec (SBL I, 86), mati Jožefa Poll. O njenem šolanju nimamo podatkov. Jan. 1860 se je poročila s kmet. strokovnjakom Francem Schollmayerjem (SBL III, 235), 1880 odšla z njim v Romunijo, kjer je ostala do moževe smrti 1891, nato se vrnila v Lj. V letih 1868–80 se je S-jeva aktivno udeleževala vsega javnega življenja v Lj. Učila je brezplačno klavir, petje in deklamiranje. Tudi sama je uspešno nastopala na raznih čitalniških prireditvah, 1873 na Vodnikovi proslavi, 1874 na Prešernovi proslavi, časopisna poročila ji priznavajo pesniški in govorniški dar.

Prim,: Arh. matičnega urada obč. Gor.; SBL III, 235–36 z izčrpnejšimi podatki o lj. obdobju delovanje S-jeve.

Češč.

Češčut, Marija: Schollmayer, Kornelija (1834–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi548220/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine