Črnologar, Konrad (1860–1904)
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Konrad_Črnologar.jpg (21. 5. 2014)

Slovenski biografski leksikon

Črnologar Konrad, zgodovinsko-topografski raziskovatelj, r. 21. nov. 1860 v Peščeniku pri Višnji Gori, u. 8. apr. 1904 v Šmarju. Sprva se je šel učit knjigoveštva, kjer je pokazal toliko veselja do risarstva in rezbarstva, da so ga poslali na lj. učiteljišče; to sta spodbudno vplivala nanj zlasti prof. Levec in Kozina, kakor pozneje pri arheol. izkopavanjih S. Rutar. Služboval je kot učitelj v Podgabru, Vidu pri Stični in v Šmarju pri Lj. Umetnostno-zgodovinske, topografske doneske je objavljal ponajveč v MMK, IMK ter v Mitteilungen dun. centralne komisije za varstvo hist. spomenikov (ki ga je imenovala za svojega konservatorja v višnjegorskem okraju). Radi pomanjkanja preddel in lastnega predštudija se omejujejo njegovi spisi predvsem na ugotovitev zunanjih oblik. Tako je preiskal in opisal večino umetnostno-zgodovinskih spomenikov po cerkvah, gradovih in krajih v okolici Višnje gore, Stične, Šent Vida, Trebnja in Nov. mesta ter rešil marsikako umetnino in podatek pozabljenja. Bavil se je tudi z arhivalnimi študijami; priobčil je n. pr. vrsto izpiskov iz višnjegor. mestnega arhiva, dalje podatke o cehih in privilegijih nekaterih trgov in mest, o knjižnicah in knjigah ter nekaterih zanimivostih iz naše domače zgodovine. Podroben seznam Č.-jevih spisov gl. v MMK 1904, 214. — Prim. tudi: DS 1904, 311 (s sliko); LZ 1904, 319; Slovan II. 188. Mal.

Mal, Josip: Črnologar, Konrad (1860–1904). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi144629/#slovenski-biografski-leksikon (23. avgust 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine