Poklici in dejavnosti Državni uradnik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Breckerfeld, Janez Sigismund, pl.
11. april 1689, Novo mesto, Slovenija
6. junij 1760, Zagrad pri Otočcu – Stari grad, Slovenija
Bukovec, Štefan
14. september 1929, Kozaršče, Slovenija
Costa, Henrik
28. maj 1796, Ljubljana, Slovenija
21. april 1870, Ljubljana, Slovenija
Koshuta, Artur
18. maj 1903, Pulj, Hrvaška
?, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija