Poklici in dejavnosti Državni uradnik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Breckerfeld, Janez Sigismund, pl.
11. april 1689, Novo mesto, Slovenija
6. junij 1760, Zagrad pri Otočcu – Stari grad, Slovenija
Bukovec, Štefan
14. september 1929, Kozaršče, Slovenija
Costa, Henrik
28. maj 1796, Ljubljana, Slovenija
21. april 1870, Ljubljana, Slovenija