Primorski slovenski biografski leksikon

Bukovec Štefan, prof., državni funkcionar, gospodarski izvedenec, r. 14. sept. 1929 v Kozarščah pri Tolminu. Oče Adolf, mesar, trgovec in posestnik, mati Marija Smrekar, trgovska. Osn. it. š. je obiskoval v Volčah 1935–40, niž. gimn. 1940–43 v Tolminu in prav tam 4. r. višje gimn. 1944–45, 5. r. gimn., 1. in 2. licej ter maturo 1945–48 v Gor. Nato se je vpisal na Fak. za politič. vede U. v Padovi, zatem v Trstu, kjer je doktoriral 15. jun. 1954. Habilitacijski izpit iz slov. jezika in slovstva je dosegel 1959. Poučeval je na strok. š. v Nabrežini in Sv. Križu 1951–53, na strok. š. v Gor. 1954–62, na isti š. podravn., na nižji sred. š. 1963–66, na gimn. liceju 1965–68. V letih 1959–61 je bil preds. Sindikata slov. šole. 1964 je opravil usposobljenostni izpit za doktorja komercialista in je vpisan v pokraj. zbornici za Gor. Jan. 1968 je zmagal drž. natečaj za obč. tajnika in istega leta je nastopil službo v Sovodnjah ob Soči in Števerjanu do 1975; 1975–76 je bil obč. tajnik na Trbižu, 1976–81 pa v občini Devin-Nabrežina, obenem tudi tajnik Kraške gorske skupnosti in Konzorcija kraškega vodovoda. Od 1983 je vpisan v uradnem seznamu Revizorjev računov pri pravosodnem ministrstvu. Zaradi širokega strok. znanja opravlja številne funkcije v javnih, gospodarskih in bančnih ustanovah. Od 1980 je preds. nadz. odb. Kmečko-delavske posojilnice v Sovodnjah, član nadz. odb. Kmečke banke v Gor., 1981–88 strok. sodelavec Hranilnice in posojilnice v Nabrežini, 1987–91 član predsedstva SDGZ, 1970–82 podpreds. uprav. odb. Gor. mestnih podjetij, od 1992 preds. nadz. odb. SGZ Gorica in član nadz. odb. SSG Trst, od 1991 član nadz. odb. Obmejnega postajališča in avtoporta ter preglednik računov Briške gorske skupnosti, od 1993 član pokraj. odb. Krajevnih ustanov za gor. pokraj. – B. se je 1966 vključil v gor. polit. življenje kot član PSI, kjer se je v okviru slov. komponente zavzemal za reševanje problematike slov. narod, skupnosti. 1975 je kandidiral na pokraj. volitvah in bil izvoljen v pokraj. svet (do 1977). Na obč. volitvah 1990 je bil kandidat SSk, na izrednem pokraj. kongresu SSk Gorica je bil jan. 1991 izvoljen za preds. pokraj. sveta SSk Gorica, od 1992 je član dež. tajništva SSk. Zaradi pomanjkanja ustreznih učbenikov za slov. š. je 1965 sestavil učbenik Kratek pregled zgod. filozofije. Od Kanta do sodobnosti. Za publikacijo Zakon št. 142/1990. Reforma krajevnih uprav. Izdal Krožek za družb. vpraš. V. Šček, Trst 1991 je prispeval upravno terminologijo in koordiniral delo. Prav tako je sodeloval pri publikaciji istega izdajatelja Občinski upravitelji pred novimi nalogami: statuti občin in jezikovne manjšine. Trst 1991, in sicer s poglavjem Zakon št. 142/90 in statuti krajevnih ustanov. 1982 je prejel Priznanje Občine Sovodnje ob Soči.

Prim.: Osebni podatki; IzvGor 1945–65, Gor. 1966; IzvGor 1965–75, Gor. 1975; M. Waltritsch, Slov. bančništvo in posojilništvo na Gor., Gor. 1983; Sovodenjski zbornik I, Gor. 1983, 5 s sl., 76, 77; Slov. šolstvo 1945–1985, Trst 1986, 282; Večer 27. okt. 1972 s sl.; PDk 14. jun. 1975; 18. jun., 19. jun. 1975; Picc. 18. jun. 1975; Skupnost, izdaja za Gor., april 1990, 7 s sl.; NL 8. apr. 1993 s sl.

Češč.

Češčut, Marija: Bukovec, Štefan (1929–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004910/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. junij 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine