Primorski slovenski biografski leksikon

PELAN Ana, drž. uradnica, narodna, kulturna in karitativna delavka, r. 4. jul. 1897 v Trstu, u. 19. jun. 1975 prav tam. Oče Matija, delavec, mati Frančiška Pirnat, služkinja, sestra Frančiška (gl. čl.). Osn. in nem. mešč. šolo je dovršila v Trstu in dobila še zelo mlada službo pri vladnem komisariatu pod Avstr. in pod It. na prefekturi, kjer je ostala do upokojitve, čeprav je ostala v drž. službi, je vstopila v laično ustanovo redovnic Ancelle della Madre di Dio, ki ima svoj sedež v Trstu (Strada di Guardiella 8). Kot redovnica bi morala od svoje plače prispevati za red, pa si je pridobila dovoljenje, da more vse, kar ji preostaja, dajati za slov. potrebe, zlasti za dijake in reveže. – Skupaj s sestro Frančiško je še mlada vstopila v Marijino družbo deklet in žena, ki jo je 1899 ustanovil kpl. Anton Štemberger, in v njej ostala do smrti. Do konca prve svet. vojne je vodila Marijin vrtec, v katerem je bilo do 40 deklic. Bila je odlična pevka, zato je vse življenje pela v zboru MarDr. in v zboru pri slov. maši pri Novem sv. Antonu. S sestro sta učinkovito pomagali pri delovanju MarDr. še pred prvo svet. vojno, med prvo svet. vojno pri zbiranju pomoči za slov. vojake, pod. faš. pri pripravi iger in raznih prireditev od 1912 v lastnem Družbinem Marijinem domu v ul. Risorta 3. Po zadnji vojni sta nudili veliko pomoč slov. beguncem, ki so se ustavljali v Trstu. Veliko podporo sta nudili za nakup hiše z vrtom v ul. Scorcola 26 za mladino in verske skupine v župn. Novega sv. Antona. Ana pa je veliko pomagala pri zidavi novega Marijinega doma pri zbiranju potrebnih dovoljenj, ker je poznala na uradih veliko ljudi. Tudi drugim je pisala prošnje in vloge za urade. Pomagala je ob začetku slov. otroških kolonij za trž. otroke, ko prva štiri leta država zanje še ni prispevala (1947–50). Dosti je storila za mladinski list Pastirček, ko ga je 13 let urejal J. Prešeren, da je prepisovala dopise in članke in pomagala pri korekturah. Za zvesto službo je bila odlikovana s »Cavaliere del lavoro«.

Prim.: J. P.(rešeren), Ana Pelan umrla, KatG 3. juil. 1975; J. Prešeren, Marijina družba »Marije Milostijlive«, Trst 1975, 117–18 s sl. in pass.

Pnj.

Prešeren, Jože: Pelan, Ana (1897–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine