Novi Slovenski biografski leksikon

BRECKERFELD, Janez Sigismund (Janez Sigmund Breckerfeld, Johann Siegmund Breckerfeld, Johann Sigismund Breckerfeld, Johan Sigmund Breckerfeld, Janez Žiga Breckerfeld), državni uradnik, strokovni pisec (r. 11. 4. 1689, Novo mesto; u. 6. 6. 1760, Zagrad pri Otočcu, Stari grad/Altenburg). Oče Wolf Konrad Breckerfeld, zdravnik (fizik) v Novem mestu, mati Ana Marija Breckerfeld pl. Coppini. Sin Franc Anton Breckerfeld, topograf, leksikograf, žena baronica Ana Frančiška Gallenfels, žena Marija Katarina, Helena Schweiger pl. Lerchenfeld (poročena od 1737).

Kot sin zdravnika se je tudi sam šolal za zdravnika, vendar se je sčasoma povsem posvetil delu v politiki. Bil je izobražen in perspektiven državni uradnik, desna roka deželnega glavarja grofa Korbiniana Sauraua. Dokaz njegovega uspeha in vzpona v družbi je bila poroka z baronico Ano Frančiško Gallenfels. Zaradi predanosti službi in delovanja na različnih področjih je zanemarjal svoje posestvo ter lezel v vse večje dolgove.

Deželnemu glavarju je pomagal pri izboljšavi financ in javnih zadev. Ob glavarjevi odsotnosti ga je nadomeščal in vodil vlado, bil je izvoljeni predsednik deželnega urada, prisednik deželnega sodišča, okrožni glavar na Dolenjskem, plačilni mojster Vojne krajine, komisar za ceste in orodja. V času reform Marije Terezije, tudi v času upravne reforme 1748, je svoj položaj obdržal; tedaj je bil komisar v Novem mestu.

Njegovo znanje, ugled in spretnost pri navezovanju stikov so mu omogočili, da je nastopal kot komisar pri inventurah premoženj pokojnih plemičev, kot priča pri sestavljanju plemiških oporok in pri sestavljanju poročnih pogodb tudi pri največjih plemičih tedanje Kranjske (Auerspergih, Lichtenbergih).

Poleg tega se je ukvarjal s slikarstvom, za slovensko zgodovino pa so pomembni njegovi številni rokopisi o gospodarsko-upravnih, pravnih in genealoških razmerah na Kranjskem. Heinrich Georg Hoff je v delu Historisch-statistisch-topographisches Gemälde vom Herzogthume Krain und demselben einverleibten Istrien : ein Beytrag zur Völker- und Länderkunde naštel šestnajst Breckerfeldovih del, pisanih deloma v latinščini, deloma v nemščini (tuji pa mu nista bili niti italijanščina in francoščina).

Viri in literatura

ARS, AS 1075, Zbirka rodovnikov, šk. 1, št. 30.
ES.
SBL.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Heinrich Georg Hoff: Historisch-statistisch-topographisches Gemälde vom Herzogthume Krain und demselben einverleibten Istrien : ein Beytrag zur Völker- und Länderkunde, Laibach, 1808.
Majda Smole: Graščine na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana, 1982.
Božo Otorepec: Stari grad pri Novem mestu in njegovi lastniki, Dolenjski zbornik, 1990, 71–75.
Marko Štuhec: Besede, ravnanja in stvari : plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja, Ljubljana, 2009.
Miha Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje : I. del, Ljubljana, 2014.
Holz, Eva: Breckerfeld, Janez Sigismund, pl. (1689–1760). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020200/#novi-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine