Slovenski biografski leksikon

Kozina Jurij, zgodovinar, r. 16. apr. 1838 v Lj., u. 5. maja 1879 v Lj. L. 1857 je dovršil lj. gimn., nato se je na dunajski univerzi posvetil študiju zgodovine in geografije. Začetkom šol. leta 1863/4 je bil prideljen višji realki v Lj. in je na tem zavodu ostal do svoje tragične smrti, ko si je bržkone v hipnem omračenju duha sam končal življenje. Kot visokošolec je objavil v MHK (1860, 97–103) regeste listin lj. nem. viteškega reda (1271 do 1600), ki jih je ravnotam pozneje (1862, 76–81; 1863, 34–8) izpopolnil ter dodal še regeste do 1625. S kakšno vnemo se je lotil zgodovine kranjskih samostanov, dokazuje njegovo predavanje o pleterskem samostanu (MHK 1862, 82–4; za zgodovino samostana Bistre je iz kodeksa dunajske dvorne knjižnice priobčil nekaj nekroloških podatkov (MHK 1863, 27–33), v BK (1863, št. 30, 31) je opozoril na nameravano ustanovitev samostana v Bohinju, ugotoviti je skušal dalje vrsto kostanjeviških opatov (MHK 1865, 6) ter je podrobneje analiziral nekatere rokopise za zgodovino stiškega samostana, zlasti pa še pomen samostanskega historiografa Pavla Puzla in njegovega glavnega dela »Idiographia, sive rerum memorabilium monasterii Sitticensis descriptio« (Jahresbericht der Ober-Realschule in Laibach 1865, 1–30). Kot donesek za prihodnjo zgodovino deželne uprave je napisal K. kritično predelano vrsto kranjskih dež. glavarjev, ki jo je objavil prvotno v BK (1863, M. 36–42), izpopolnjeno pa v izvestjih lj. realke, ki so l. 1869 prinesla njegovo nadaljnjo študijo »Reihenfolge der Landesvizedome von Krain im Mittelalter«. V MHK (1864, 88) je objavil kratek referat rokopisa o ustanovi kranjske otroške sirotišnice. — Za kranjsko monasteriologijo je imel nabranega obilo gradiva, tudi je nameraval spisati obširno zgodovino Lj., a je žal s publiciranjem zadnje desetletje svojega življenja popolnoma prenehal. Njegovo zbirko prepisov listin ter Kranjsko zadevajočih regentov, nabranih po raznih historičnih publikacijah in listinskih zbornikih, je po smrti iz ostaline kupil Fr. Schumi. Kratke življenjepisne podatke gl. v Jahresbericht der Staats-Ober-Realschule in Laibach 1879, 53 sl. Mal.

Mal, Josip: Kozina, Jurij (1838–1879). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi297041/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine