Lapajne, Svetko avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Zemljič, Vlasto
2. december 1919, Solčava, Slovenija
7. februar 1997, Ljubljana, Slovenija
Žmavc, Janez
7. maj 1932, Gornji Grad, Slovenija
Žnidaršič, Ciril
3. avgust 1882, Ilirska Bistrica, Slovenija
2. november 1938, Ljubljana, Slovenija
Žnideršič, Branko
22. januar 1911, Matenja vas, Slovenija
29. september 1999, Ljubljana, Slovenija