Slovenski biografski leksikon

Žmavc Janez, gradbenik, r. 7. maja 1932 v Gornjem Gradu trgovcu Franju in učiteljici Olgi r. Kolenc, živi v Ljubljani. Med vojno (1942–5) je bil v internaciji v Kastlu (Nemčija). Gimn. je obiskoval 1945–51 v Celju, nato na Fak. za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Lj. (FAGG) študiral gradbeništvo, 1959 dipl. Prom. je bil 1980 z dis. Kriteriji za kvantitativno vrednotenje karakterističnih lastnosti sodobnih vozišč (obj. Bgd 1981 in delno Časopis Inst. za puteve, Bgd 1981). Kratek čas je bil zaposlen pri Hidrometeorološkem zavodu v Lj., od jeseni 1960 pri Upravi za ceste LRS – tehnična sekcija v Celju (kasneje Cestno podjetje), od 1966 bil raziskovalec v Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij v Lj. (ZRMK), od 1975 pri strok. službi Rep. skupnosti za ceste v Lj., od 1983 je vodja razvojno tehničnega odd. pri Združenih cestnih podjetjih Lj.–inženiring za nizke gradnje. Na FAGG hon. predava projektiranje in gradnjo cest: od 1975 predavatelj, od 1980 izr. in od 1985 red. prof. Strok. se je izpopolnjeval 1967 na Finskem, 1969 osem mesecev na potovanjih po Evropi (Belgija, Danska, Nizozemska, Švedska, Švica), 1974 in 1976 v Zah. Nemčiji in Švici. Akt. se je udeležil mnogih kongresov in zborovanj v Jsli in tujini.

Težišče njegove dejavnosti je študij razvoja in regulative projektiranja, grajenja in vzdrževanja voziščnih konstrukcij. – Spodnji ustroj cest in geomehaniko podlage je obravnaval v elaboratih, mdr.: Priročnik za stabiliziranje materialov (1970, za ZRMK), Politlak – uporaba iglanih polsti v gradbeništvu (1978, za Tekstil, Lj.), Armiranje zemljin (1981, za Koteks Tobus, Lj.), v referatu Sodobni postopki gradnje nasipov na slabo nosilnih tleh (Zbornik 2. jsl simpozija Organizacija gradjenja, Opatija 1986) idr. – O voziščih in voziščnih konstrukcijah je kot soavtor napisal Tehnički uslovi na izradu betonskog kolovoza – JUS U, E3.020 (Bgd 1983, predlog) ter več člankov v časopise in zbornike, npr.: Časopis Inst. za puteve (1981, št. 12: Popravka oštećenih asfaltnih habajućih slojeva), Građevinar (Zgb, 1984: Novi pristup dimenzioniranju slojeva nadogradnje postojećih asfaltnih kolničkih konstrukcija, soavtor Ž. Vojnić), Zbornik posvetovanja o sodobnih dosežkih na področju projektiranja, gradnje in vzdrževanja betonskih voziščnih konstrukcij (Lj., 1985: Primerjava betonskih in asfaltnih voziščnih konstrukcij glede gospodarnosti in porabe energije); problem je obdelal tudi v več elaboratih, npr.: Racionalno dimenzioniranje voziščnih konstrukcij (1982, za Društvo za puteve Srbije), Sodobni postopki popravil asfaltnih vozišč – recikliranje (1984, soavtor M. Vilhar, za Združena cestna podjetja (ZCP) in Društvo za ceste (DC) Lj.), Obrabno zaporne in nosilne plasti sodobnih vozišč – modificirani in posebni postopki (1985, za ZCP in DC), Poškodbe na asfaltnih voziščih (1987, za ZCP in DC).

Napisal je pravilnike in navodila: Pravilnik o dimenzioniranju kolovoznih konstrukcija (1977, za Savjet rep. i pokrajin. organizacija za puteve (SOP) in Jsl društvo za puteve), Pravilnik o tehničkim normativima za dimenzioniranje kolovoznih konstrukcija novih puteva (1978, za Savez društava za puteve Jsle – SDPJ), Uputstvo za određivanje saobračajnog opterečenja na putevima (1978, za SDPJ), Pravilnik za opravke i ojačanja kolovoznih konstrukcija na postoječim putevima (1978, za SDPJ), Tehnički osnovi za izračun naknada korisnika puteva (1981, za SOP). Splošnega značaja sta publikaciji: Racionalno dimenzioniranje voziščnih konstrukcij (Bgd 1982), Izgradnja in dograditev odseka avtoceste Dolgi most–Vrhnika (Lj. 1984). Opravil je še druga raziskovalna dela, ki pa niso objavljena. - Prim.: osebni podatki; Bibl ZRMK 1950–79, 1980. – Slika: arhiv SBL. Lapajne

Lapajne, Svetko: Žmavc, Janez (1932–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi906586/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine