Primorski slovenski biografski leksikon

Del Medico Dino, kulturni in družbeno-politični delavec, podjetnik, r. 6. sept. 1940 v Bardu v Terski dolini, Slov. Benečija. Oče Garibaldi, mizar, mati Marija Mizza. Živi v Gor. Osn. š. v Bardu (1947–51), srednjo nižjo s slov. učnim jezikom (1952–54) in dva razr. učit. (1954–56) v Gor., nakar se je preselil v Švico in tam preživel 16 let; obiskoval je razne tečaje iz gradbeništva in gospodarstva ter se tako strokovno izpopolnil. Bil je zidar, vodja zidarskega oddelka, podjetnik. Vrnil se je domov, se zaposlil pri gradnji večje tovarne in bil ravnatelj urada za osebje (capo personale). 1976 si je v Čedadu ustanovil lastno gradbeno podjetje »Benedil«, specializirano v protipotresni gradnji in sanaciji poškodovanih hiš z uporavo tkim. slov. antiseizmične tehnike, po postopku in s sodelovanjem ZRMK iz Lj. Po majskem potresu v Benečiji 1976 je bil med vodilnimi v Koordinacijskem odboru za pomoč potresencem. S Petričem in Kontom je 1968 ustanovil Zvezo slov. izseljencev iz Beneške Slovenije, ki zdaj šteje ok. 3.000 članov, in bil njen tajnik do danes. Soustanovitelj in sodelavec emigrantskega lista Emigrant, ki je izhajal v Švici (1972–74), član Deželne konzulte za emigracijo (1973–75). Udeležil se je vsedržavne konference o emigraciji v Rimu (1975), sodeloval pri sestavi spomenic, ki so jih benečanski izseljenci naslavljali na dež. in drž. oblasti. Že v Švici je dopisoval v liste Matajur, Emigrant in PDk, predaval na raznih konferencah, tudi v Gor. in Trstu, o socialni problematiki Slov. Benečije in imel o tem intervjuje za radio in televizijo. Nastopil je na švicarski (1974), na koprski in lj. TV. Objavil je v TKol dve pesmi (1964, 87–88). Ves čas sodeluje s kulturnimi društvi in pomaga pri organizaciji raznih kulturno-buditeljskih proslav v Slov. Benečiji.

Prim.: osebni podatki; PDk 1. 7. 1952; Novi Matajur 1974, št. 3; Delo, 22. nov. 1977; Dan 1977, junij.

B. Z.

Zuanella, Božo: Del Medico, Dino (1940–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007260/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine