Slovenski biografski leksikon

Šlander Marija-Mica, družbenopolitična delavka, sestra (Alojzija) Slavka (gl. čl.), r. 23. avg. 1911 v Preboldu, živi v Lj. Po osn. šoli je bila s krajšimi presledki v raznih zaposlitvah. Sodelovala je v delav. kult. društvu Vzajemnost in v napred. delavskokmečkem gibanju. L. 1938 sprejeta v KPS, je bila članica MK KPS Prebold in okrož. komiteja Celje do aretacije 1940 in 8-mesečn. zapora v Celju zaradi revoluc. delovanja, od marca 1941 pa še ilegalka-kurirka biroja CK KPS in sodelavka centralne partij. tehnike v Lj. Dec. 1941 so jo aretirali s skupino najvišjih partij. funkcionarjev, a je po 3 mesecih pobegnila, odšla maja 1942 v partizane, delovala kot bataljon. politkomisar, pomočnik komisarja v Tomšičevi brigadi. Bila je članica brigad. biroja, OK KPS za Belo krajino, oblastnega komiteja KPS za Štaj. in njegova organizacij. sekretarka ter se udeležila II. zasedanja AVNOJ v Jajcu. Pozimi 1944–5 je bila hudo ranjena, po 1945 delala v sindikalnem gibanju v Bgdu, v kadrovskem odboru in kontrolni komisiji CK KPS. Je nosilka Partizan. spomenice 1941, odlikovanj za hrabrost, zasluge za narod, bratstvo in enotnost. – Prim.: r. matice Sv. Pavel-Prebold; zgod. arhiv CK ZKS; IZDG; Muzej revolucije, Celje; Naše borke. Lj. 1946, 52–4; Lojze Krakar, Tov 1953, 1140–2; Spomini na partiz. leta. Lj. 1961. – Slika: Muzej revolucije SRS, Lj. Požun

Požun, Lojze: Šlander, Marija (1911–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi658785/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine