Slovenski biografski leksikon

Vesel Gorazd, časnikar in družbenopolitični delavec, r. 15. mar. 1926 v Lonjeru pri Trstu inštalaterju Milanu in Amaliji r. Čok, živi v Gorici. Z materjo sta 1931 odšla v Lj. za očetom, ki je bil tam že leto prej. Tu je V. obiskoval osnovno šolo in nižjo gimn. (Bežigrad) in se jeseni 1941 vpisal na učiteljišče. V osvob. gibanje se je vključil 1942 in spomladi 1943 postal član SKOJ. Ker so se dijaki uprli fašist. pozdravljanju, so spomladi 1942 cel razred izključili iz šole za 1 leto, V-a pa 1943 ponovno še za 1 leto. Maja 1944 so ga domobranci zaprli in mučili, junija Nemci odpeljali v taborišče Dachau in julija i. l. v Rabstein v Sudetih. Po koncu vojne se je vrnil v Lj. in opravil 1945/6 tečajno učiteljišče. Nato je bil 3 mes. učitelj v Krajni vasi pri Sežani (vmes so ga Angleži za 3 tedne zaprli v Coroneu), od jeseni 1946 delal pri Mestnem osvob. odboru v Trstu (spet zaprt 2 tedna v Coroneu), v sezoni 1947/8 bil profesionalni vaditelj za prvomajske telovadne nastope, 1948–50 odg. urednik lista Glas mladih. Bil je član vodstva mlad. organizacije na Tržaškem, Zveze slov. mladine, njen delegat na kongresu jsl mladine v Bgdu 1949 (imel pozdravni govor). Od 1949 je časnikar pri PDk, od dec. i. l. delal v uredn. v Gor., od 1971 je odg. urednik. Sodeluje tudi pri Jadr. kol (1972, 1982), Soči, Matajurju, Delu idr. Piše o družbenih, polit., kult., sindikalnih, zlasti pa o manjšinskih vprašanjih, obmejnih odnosih, Beneških Slov., npr. o pravicah avstr. manjšine na Južnem Tirolskem (»tirolski paket«, PDk 1969, št. 104–109), poročila o obisku ital. preds. Saragata v Jsli (PDk 1969, št. 229–232), mnogo uvodnikov o slov. manjšini, sodelovanju med njihovimi skupinami itd.

Bil je tajnik Slov. prosvetne zveze 1962–4, od 1965 je član predsedstva Slov. kult. gosp. zveze (1969–70 predsednik, 1975–81 član njenega odbora za Goriško). Od 1969 je bil v odboru za gradnjo Prosvetnega doma v Gor., nazadnje preds. vse do dograditve 1981. — Kot športnik je uspešen zlasti v smučanju: sodeluje na prvenstvih ital. časnikarjev (bil 4-krat drž. prvak), 1969 bil v Badgasteinu na svet. časnikarskem prvenstvu drugi v veleslalomu (prim. PDk 1969, št. 15, 30, 32). — Prim.: osebni podatki; podatki D. Pahorja (arhiv SBL); Sto let lj. učiteljišča, 1973, 49, 51. —Slika: PDk 1969, št. 160. Brj.

Brecelj, Marijan: Vesel, Gorazd (1926–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi778219/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine