Primorski slovenski biografski leksikon

Dougan Danilo, pravnik, družbeni delavec, r. 27. marca 1909 v Gor. Oče Janko, sodnik apelacijskega sodišča v Lj., mati Olga Drufovka, gospodinja. Osn. š., 8 razr. realne gimn., pravna fakulteta in doktorat, vse v Lj. Služboval je kot sodni pristav v Škofji Loki (1937–41) in nato kot sodnik okrajnega sodišča v Dol. Lendavi (1941–43). V letih 1943–45 je bil sodni inštruktor Glavn. štaba NOV Slovenije, načelnik sod. odseka Štaba VIL in IX. korpusa, pomočnik načelnika sod. odseka pri Glav. štabu NOV Slovenije. Od 1945 do 1974 pa je bil šef kabineta preds. vlade, generalni sekretar vlade SR Slovenije, preds. rep. Komiteja za fizkulturo, glavni direktor podjetja Triglav-Film, javni prvobranilec SRS, drž. sekretar za proračun in občo upravo SRS, sekretar za splošne gospodarske zadeve SRS, preds. sveta SRS za turizem, preds. Turistične zveze Slovenije. Poleg tega je bil še preds. Smučarske zveze Slovenije, podpreds. Smučarske zveze Jsle in Turistične zveze Jsle ter član Olimpijskega komiteja Jsle. Prejel je številna odlikovanja: Red za hrabrost, Red bratstva in edinosti II. stopnje, Red zaslug za narod III. stopnje. V pokoju od 1964. Napisal je številne članke za dnevno in periodično časopisje iz področij, na katerih je delal, npr. Razvijanje turističnega gospodarstva v Sloveniji (TurV VIII, 109), Smučanje – gibalo zimskega turizma (TurV XVIII, 21), Usposobitev Predela – imperativna zahteva za razvoj turizma v Soški dolini (TurV XV, 124).

Prim.: Vprašalna pola; Kojeko 2; TurV 1955, 9–10 s sl.; 1960, 4 s sl.; XV, 2 s sl.; Turizem in gostinstvo, 1948, 4.

Špac.

Špacapan, Bernard: Dougan, Danilo (1909–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007730/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine