Primorski slovenski biografski leksikon

SELIČ (SELLI) Marija, sindikalna aktivistka, družbenopolit. delavka, r. 19. maja 1923 v Gor. in tam u. 14. apr. 1981. Oče Albert, zidar (v mladih letih je bil nekaj časa v semenišču, nato je izstopil), mati Marija Padovan iz Podgore pri Gor. Osn. š., gimn. in dveletno trg. š. (biennale) je opravila v Gor., nato se je zaposlila za nekaj časa v gor. Trg. zbornici. V teh letih je začela sodelovati pri narodnoosvob. gibanju, seveda v ilegali. Nem. policija jo je zavoljo tega aretirala 1944. Po srečnem naključju se je rešila deportacije. Po vojni je delala v mladinski protifaš. organizaciji, v Slov.-it. antifaš. uniji in se nato vključila v KPI. V času kominformovske resolucije 1948 je zavzela stališča it. partije. Kmalu potem je postala funkcionarka Delavske zbornice in delala na tem mestu in v pokraj. vodstvu sindikalnega gibanja več kot 30 let. Delala je tudi v gibanju delavcev podgorske tekstilne tovarne, bila dolga leta pokr. tajnica sindikata tekstilnih delavcev FIOT in FITEA ter v vsedrž. vodstvu tekstilcev. Zelo aktivna je bila tudi v gor. sekciji, v pokraj. in dežel. telesih KPI. 1956 je bila prvič izvoljena v pokraj. svet na listi KPI v volil, okolišu Romans. Mandat je ohranila dve dobi. Bila je tudi v vodstvu patronata INCA-CGIL. V dec. 1979 je bila izvoljena za preds. pokraj. Zavoda za socialno skrbstvo (INPS). Mandata (4 leta) ni utegnila dokončati, ker jo je prej dohitela smrt. S. je bila navezana na delo, stalno angažirana in prisotna pri vseh manifestacijah in bojih za pravice gor. it. in slov. delavcev. Bila je edina Slov., ki je zavzemala odgovorna mesta v CGIL in si stalno prizadevala za uveljavitev slov. jezika v gor. sindikalnem gibanju.

Prim.: Osebni podatki njene sestre; PDk 4. dec. 1979 s sl., 15. apr. 1981 s sl.; Picc. 15. apr. 1981 s sl., 14. apr. 1983.

Vh

Vetrih, Jožko: Selič, Marija (1923–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 14. snopič Sedej - Suhadolc, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1988.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine