Primorski slovenski biografski leksikon

Kodrič Angel, družbenopolitični delavec, r. 30. avg. 1906 v Renčah, živi v Šempetru pri Gorici. Oče Jožef, zidar, mati Jožefa Žigon. Izučil se je zidarskega poklica in se vključil še kot mladinec v delavsko gibanje. 1926 je odšel na delo v Švico in tu postal član KPI. V Zürichu je 1928 izdajal tiskano glasilo sezonskih slov. delavcev s Primorske v Švici Delavski list, ki je izhajal po potrebi. Zaradi sodelovanja pri štrajku tekstilcev v Ajdovščini je bil 1932 prvič zaprt, do kapitulacije Italije je bil še trikrat v zaporih. Bil je med prvimi organizatorji NOB na Primorskem (sestanek na Kremancah 1941), udeležil se je tudi partij. posvetovanja na Sv. Gori apr. 1942. Po kapitulaciji It. je opravljal polit. naloge v gor. in srednjeprim. okrožju (okraj Miren), prav tako tudi po osvoboditvi. Večkrat je objavil spomine o svojem predvojnem in medvojnem delovanju (PrimN, Komunist).

Prim.: Arhiv NOB (Goriški muzej, Nova Gorica); GorZb I 1957, 84–97; GorZb II 1967, 8–19; osebni podatki.

Plah.

Plahuta, Slavica: Kodrič, Angel (1906–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014670/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine