Primorski slovenski biografski leksikon

Godina Albin (Vojo), aktivist, javnopolit. delavec, r. 4. avg. 1913 v Trstu, u. 11. sept. 1989 v Lj. Oče Milan (op. ur.: Ivan), policist, mati Marija Nedoh, oba iz Materije. Družina se je preselila v Maribor, ko je bil G. še otrok. Osn. š. in gimn. je obiskoval v Mariboru, pravo v Lj., se po diplomi zaposlil kot odv. koncipient in tam opravil sodno prakso. V dijaških letih je deloval v Sokolu in se vključil v levičarske mladinske organizacije. 1941 je v Lj. stopil med aktiviste OF. Ob zasedbi Mrba je pobegnil v Povžane pri Materiji, nadaljeval z organiziranim delom za OF in izpeljal razne akcije na območju južne Primor. in Istre. Ko je bil komisar čete v Brkinih, je spoznal Z. Perello (gl. čl.), s katero se je poročil. V drugi polovici sept. 1944 je bil imenovan za javnega tožilca NOO okrožja Bača, Idrija, Kanal, zatem preds. sodišča za srednjeprim. okrožje. Ob koncu vojne je bil v Trstu član mestnih družbenopolit. forumov in okrož. nar. sodišča ter opravljal funkcijo preds. Vrhovnega sodišča cone B STOja. Bil je član upravnopolit. komisije PNOO za Slov. Primor., po resoluciji kominformbiroja tajnik IOOF za Trž. ozemlje. Jeseni 1950 je bil premeščen v Lj., morda zaradi rivalitete drugih polit. voditeljev. V Lj. je bil referent za zamejstvo v informativni pisarni pri predsedstvu LRS do začetka 1951, ko je postal sumljiv in obsojen zaradi verbalnega delikta. Dve leti je bil na prisilnem delu v Bileći, kjer je prestal veliko hudega. Ob vrnitvi v Sjo je bil do upokojitve namestnik dir. republ. skupnosti za zaposlovanje.

Prim.: Podatki M. Kocijančič in sestre M. Godina; Biogr. ods. Zgod. ods. pri NSKT; L. Maslo, Albin Godina-Vojo, Delo 22. sept. 1989.

ldt

Debeljak Turk, Lida: Godina, Albin (1913–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011140/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine