Primorski slovenski biografski leksikon

Češčut Jožef, sovodenjski župan, delavec, r. 28. febr. 1920 v Sovodnjah ob Soči. Oče Sebastijan, kmet, mati Frančiška Nanut. It. osn. š. v Sovodnjah, nato se posvetil kmetijstvu, kasneje pa se zaposlil v tekstilni tovarni v Sovodnjah. Med drugo svet. vojno odšel v partizane nov. 1943. Deloval na vipavskem vojnem področju in bil član komande mesta Renče. Po vojni se je vključil v gor. politično življenje: sodeloval 1947 pri ustanovitvi DFS, na občinskih volitvah v Sovodnjah 1951 kandidiral na listi DFS, ki je prejela največ glasov, Č. pa največ preferenčnih glasov. 24. jun. 1951 prvič izvoljen za župana občine Sovodnje, ponovno pa na listi Občinske enotnosti na občinskih volitvah 1956, 1961, 1965, 1970, 1975. Tako ima Č. najdaljšo dobo županovanja med slov. župani v It., pa tudi med župani dežele Furlanije-Julijske krajine sploh. Č. ima velike zasluge pri organizaciji prosvetnega, gospodarskega in socialnega življenja v Sovodnjah. Od 1947 je odbornik, od 1949 podpreds. in 1967 preds. Kmečko-delavske posojilnice v Sovodnjah, med ustanovitelji katere je bil tudi Č.-ov oče. Odbornik prosv. društva »Sovodnje« od ust. dalje, član športnega društva »Sovodnje«. Kot član PSI je kandidiral tudi na državnozborskih volitvah za poslansko zbornico 1968 in 1976. Bil je pobudnik za gradnjo Kulturnega doma v Sovodnjah. Za zasluge, ki si jih je pridobil za napredek sovodenjske občine, ga je občinski svet v Sovodnjah 24. jun. 1971 odlikoval z zlato medaljo, priznanje OF pa je prejel 1975 »za antifašistično delovanje, sodelovanje v NOV ter za napore v boju za socialne in narodne pravice Slovencev v Italiji« in priznanje sovodenjske obč. uprave ob 25-letnici delovanja.

Prim.: m.[arko] w.[altritsch], 50 let župana J. Č., PDk 28. 2.1970, 5 s sl.; L. Kante, 19 let sovodenjski župan, Delo 27. 10. 1970, 1 s sl.; ObčinaSovodnje ob Soči. Upravno obdobje 1965–1970; Miran Sattler, J. Č., LDk 22. 10. 1972, 5 s sl.; PDk27.4.1975, 1, 4 s sl.; Občina Sovodnje ob Soči. 25-letnica občinske uprave 1951–1976, Sovodnje ob Soči 1976, pass.; osebni podatki.

Češč.

Češčut, Marija: Češčut, Jožef (1920–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine