Primorski slovenski biografski leksikon

Hočevar Pavla, družbena delavka in publicistka, r. 27. jun. 1889 na Dunaju, u. 17. avg. 1972 v Lj. Oče je bil kostanjar na Dunaju in posestnik v Malih Laščah na Dolenjskem in tu je preživela mladost. Prve tri razr. osn. š. je dovršila v Velikih Laščah, ostale v Lj., nato 4 razr. Višje dekliške šole in 1908 napravila učiteljsko maturo. Od nov. 1908 do mar. 1909 je učila v Loškem potoku, nato v vasi Zagozdac ob Kolpi. 1910 je prišla v Trst in učila na Ciril-Metodovi dekliški šoli na Acquedottu, od 1919 do 1929 pri Sv. Jakobu. Ker ji je oblast prepovedala poučevati v Trstu, se je 1930 preselila v Lj. in delovala v ženskih društvih. V Trstu je takoj sodelovala pri vodstvu Zavoda sv. Nikolaja, pri ženski podr. CMD, RK, v Višjem kult. svetu slov. socialistov, pisala v social. glasilo Zarja in Njivo. 8. nov. 1922 je bila z Antonijo Slavikovo, Milko Mankočevo, Marico Bartolovo in Milko Martelančevo ustanoviteljica Ženskega dobrodelnega udruženja. Naslednje leto je udruženje ustanovilo mesečnik Ženski svet, glasilo ženskih društev v Julijski Krajini (od V. letnika brez podnaslova). H. ga je urejala do srede 1928, ko je oblast razpustila udruženje in prepovedala list. Prenesli so ga v Lj. in H. ga je urejala iz Trsta, dokler se ni preselila v Lj. in nadaljevala z urejanjem do 1936, ko ga je prevzela prof. Olga Grahor. H. je pritegnila k listu najpomembnejše kulturne delavke in pisateljice in v listu se je zavzemala za ženske pravice in socialno osamosvojitev. V Lj. je aktivno delovala v Jugoslovanski ženski zvezi in se kot delegatka udeležila ženskih kongresov na Dunaju (1930), v Beogradu (1933), v Dubrovniku (1936) in v Edinburgu (1938). Pred smrtjo je napisala spomine Pot se vije, v katerih je natančno popisala svoje delovanje v Trstu, kulturne, socialne in politične razmere in predstavila vrsto ženskih kulturnih delavk. Izhajali so najprej v PDk 1969 in izšli istega leta v knjigi pri ZTT.

Prim.: Vprašalna pola na Ods. za zgod. NŠKT; Fr. Bevk, Luč III, 1928, 68–74; IV, 1929, 82–4; j. k.[oren], Umrla je Pavla Hočevar, PDk 24. avg. 1972 s sl.; Sv. Jakob, 103 04.

Jem.

Jevnikar, Martin: Hočevar, Pavla (1889–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine