Primorski slovenski biografski leksikon

Kodermac Jelko, kmet, zadružni in družbenopolitični delavec, r. 22. nov. 1926 v Fojani, u. 26. jul. 1980 prav tam. Oče Jožef, kmet, mati Hermina Mavrič. Med vojno je bil najprej aktivist OF, 1943 je odšel v partizane, kjer je postal skojevec in pripadnik VDV. Po vojni je bil do 1947 v vojaški službi, nato se je vrnil domov na kmetijo. Sodeloval je v boju za priklj. Prim. k Jsli. Po priklj. je prevzel številne polit. funkcije: postal je odb. kraj., obč. in okraj. Ijud. odb., bil je izvoljen za poslanca slov. repub. skupščine. Med številnimi funkcijami omenjamo še naslednje: preds. KDZ v Fojani, preds. KS Dobrovo, član sekcije za kmetijstvo pri repub. konf. SZDL, delegat zadružnikov in kooperantov pri Gosp. zbornici Sje, preds. zadružnega sveta KZ Dobrovo. Kljub številnim polit. zadolžitvam je ostal zvest svojemu prvotnemu kmečkemu poklicu, prizadeval si je za gosp. napredek Gor. Brd in še posebej kmetijstva, prav tako za sodelovanje s sosednjimi obč. v It. Pri kmečkem delu ga je tudi doletela smrt, ko ga je pod seboj pokopal traktor. Prejel je več visokih obč., repub. in zveznih odlikovanj, med drugim naslednja: priznanje SOb Nova Gorica, obč. priznanje OF, repub. priznanje OF, priznanje Zadružne zveze Sje. ob 100-letnici slov. zadružništva, red dela s srebrnim vencem (1968), red dela z zlatim vencem (1974).

Prim.: Podatki sorodnikov; Delo 2. okt. 1971; Tovariš 22. nov. 1971 s sl.; Ludvik in Ciril Zorzut, Svobodni kmetje, Zgodovinska pot zadružnikov iz Fojane na Dobrovo, Dobrovo v Brdih 1974, 4, 73, 91 s sl.; Delo 28. jul. 1980 (parte); PrimN 1. avg. 1980 (parte, nekrolog).

M. V.

Vuk, Marko: Kodermac, Jelko (1926–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine