Primorski slovenski biografski leksikon

Ferluga Kilijan, kulturno-družb. in polit. delavec, r. 18. sept. 1919 v Plavjah, občina Milje. Oče Josip, kovač, mati Marija Brajnik, gospodinja. Osn. š. je obiskoval od 1. do 3. razr. v Kortah-Plavje v letih 1926–29 v ital. Tretji razr. v Lj. (Borovnica-Mozelj), 4. in 5. razr. v Crikvenici (Dalm.) v letih 1930–32. Realno gimn. na otoku Krku v letih 1932–40. Učiteljišče v Trstu privatno 1952. – Službe: v letih 1947–49 je bil uradnik v Vino Koper. Učitelj na osn. š. pri Korošcih v letih 1952–67, v Dolini v letih 1967–73. Tajnik pri šolskem nadzor. pri Sv. Jakobu v Trstu 1973–76, pri didaktičnem ravn. pri Sv. Jakobu v letih 1976–78. Uradnik na Šolskem skrbništvu v Trstu od 1978–79. Okt. 1980 upokojen. – V letih 1932 do 1941 je bil član pev. zbora gimn. v Krku, čez počitnice pa sodeloval v sokolskem zboru v Crikvenici. Sept. 1940 nadzornik na gradbišču hidroelektrarne v Triblju pri Crikvenici. Od 29. jan. 1942 do 8. sept. 1943 v it. vojski. (Od maja pri it. komandi želez. prevoza v Beogradu.) Od 8. sept. 1943 do avgusta 1944 v Belanovici (Srbija-Šumadija) v kult. društvu pripravljal dijake na zaključne izpite, ker so bile šole zaprte. Od 25. okt. 1944 do 21. nov. 1944 v kult. skupini Slavija-Avtokomanda v Beogradu. Od 21. nov. 1944 do 12. avg. 1946 v JLA – tolmač v albanski misiji, blagajnik bataljona, vodil tečaj za nepismene in pevec v zboru. – Od maja 1956 do maja 1989 je bil občinski svetovalec v Miljah, odgovoren za vsa slov. vprašanja. Jun. 1954 je imel oddajo po radiu Trst A o Korošcih: Pod farnim zvonom svete Barbare. Za JKol 1963 je napisal sestavek: Miljski Slovenci. Febr.-mar. na radiu oddaje Slovenci v Miljskem okolišu. Maja 1989 na radiu oddaja Turistične in zgodovinske zanimivosti miljske občine. – Od febr. 1975 do nov. 1990 je bil preds. Društva Slovencev miljske občine. Imel je dve predavanji za it. mladince: Spoznajmo Slovence v naši občini. 1978 je zbral domača krajevna imena za Tržaško ozemlje. Po potrebi je spisal za slov. tisk skoro vsako leto zadnjih deset let zahtevane članke o delovanju miljskih Slov. na kulturno-družbenem in politično-upravnem področju. – 1953 je bil med ustanovitelji učiteljskega društva SLOGA, ki se je pozneje združilo s Sindikatom slov. šole. Eno leto po združitvi se je posvetil izključno delovanju v miljski občini, zato je opustil večletno odbor, mesto v tem združenju. – V nov. 1987 je zbral za 10-letnico zbora Jadran podatke o zborovskem petju v bivši in sedanji miljski občini o vseh slov. zborih od prvih začetkov pred 100 leti. Dopolnila z imeni in slikami pa dec. 1988. Dec. 1979 mu je SKGZ podelila Plaketo boja in dela za posebne zasluge v kulturno-političnem delovanjijmed Slov. miljske občine. Nov. 1981 je prejel zlato odličje Ministrstva za javno vzgojo za trud in požrtvovalnost na področjijosn. šole. V apr. 1992 je prejel Odličje svobode z zlatim listom, ki jih zaslužnim slovenskim javnim delavcem podeljuje Zveza kult. organizacij Sje. – Ob vsakih upravnih volitvah in važnejših dogodkih v občini od šestdesetih let naprej je posredoval potrebne podatke, pojasnila, opise ali sestavke predvsem za Primorski dnevnik, v razna periodična glasila občinske uprave ali krajevne sekcije KPI, v Delu in drugod.

Prim.: Osebni podatki; arhiv Zgod. ods. NŠKT. Njegove slike so bile objavljene ob vseh važnejših dogodkih v občini, kjer je nastopal, v glavnem vse v Primorskem dnevniku, med zadnjimi 28. jul. in 19. sept. 1989 ob njegovi 70-letnici.

M. Pah.

Pahor, Minka: Ferluga, Kilijan (1919–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009430/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine