Primorski slovenski biografski leksikon

Košuta Dušan, gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, r. 1. jul. 1919 na Proseku pri Trstu, živi v Trstu. Oče Jernej, kmet in gostilničar, mati Antonija Stepančič. Otroška leta je preživel v Sv. Križu pri Trstu in tu je dovršil osn. in nižjo srednjo š. (1933). Privatno je študiral na trg. akad., a so ga 6 mesecev pred maturo poklicali k vojakom (15. mar. 1940). Istočasno je 8 let študiral violino pri prof. Grassiju in Barisonu. Po mali maturi je šel za vajenca v Zadružno tiskarno (prej tiskarna Edinost), kjer se je izučil za črkostavca in bil določen za vodjo-ravn., a je moral k vojakom. Vojsko je služil v Pulju in Ivrei (Piemont). Ko je bil zaradi bolezni na dopustu, je stopil v začetku 1942 v OF v Sv. Križu. Sept. 1943 je po it. vdaji pomagal organizirati prve partizanske edinice v Val d'Aosta, in sicer skupino Della Chiesa. Nov. 1943 se je po dogovoru z it. part. poveljstvom vrnil v Sv. Križ in stopil v stik s svakom Jos. Tencetom, ki je bil preds. odb. OF, da bi odšel k partizanom. Ta ga je poslal v organizacijo TODT, kjer je vsestransko deloval za OF, zbiral strelivo, denar in pomoč družinam, ki so imele svojce pri partizanih. 27. febr. 1944 so ga aretirali, vendar je še isti dan zbežal z vlaka in ilegalno deloval do 12. apr., ko je odšel k partizanom. Po kratkem času v zaščitni štabni četi je postal pomočnik šefa obveščevalnega centra Južnoprimorskega odreda do sept. 1944, nato je bil do jan. 1945 vršilec dolžnosti šefa obvešč. centra B 2 štaba IX. korpusa, od apr. do maja 1945 pomočnik šefa obvešč. centra Gradnikove brigade. Bojeval se je na Krasu, na Vipavskem in v Trnovskem gozdu. Po vojni je bil administrator štaba in šef finančnega odseka artilerijske divizije IV. armije. Iz vojske so ga odpustili kot poročnika v činu kapetana konec nov. 1948 v Ribnici na Dolenjskem. Po vojni se je zaposlil kot črkostavec pri ZTT, 1951 pa je ustanovil lastno izvozno-uvozno podjetje Impexport in se z njim uveljavil v slov in it. gospodarskem svetu. Je v izvršnem odb. mešane It.-jsle. trgovinske zbornice v Trstu in Milanu, kateri je bil 10 let podpreds.; 10 let je bil podpreds. Slov. gosp. združenja; v Deželnem gosp. združenju je načelnik sekcije uvoznikov in izvoznikov; član je bil gosp. odb. PSI in na njeni listi je kandidiral v parlament; v SKGZ je član glavnega odb.; pri GlasbM je preds. nadzornega odb.; bil je prvi preds. koordinacijskega odb. za šport in rekreacijo, 11 let je bil preds. ŠD BOR; 1972–75 je bil pokrajinski zastopnik v uprav. odb. Trg. tehn. zavoda Ž. Zois; pokrajinski tajn. je Vsedržavnega združenja partizanov It. ANPI. Odlikovanja: orden hrabrosti in medalja zasluge za narod; orden bratstva in edinslva s srebrnim vencem; plaketa Zveze borcev Jsle.; it. vlada mu je priznala status part. borca. – K. požrtvovalno in nesebično razdaja svojo sposobnost in žrtvuje »ure in ure svojih dni za delo in skrb v naših gospodarskih, političnih, športnih in kulturnih organizacijah« (Koren).

Prim.: Osebni podatki; j. k. (J. Koren), D. K. petdesetletnik, PDk 1. jul. 1969 s sl.; Križani v boju za svobodo, Trst 1975, 64, 70, 184; dg (Dr. Gašperlin), D. K. – 60-letnik, PDk 1. jul. 1979 s sl.; Ob 60-letnici D. K., PDk 3. jul. 1979.

Jem.

Jevnikar, Martin: Košuta, Dušan (1919–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine