Primorski slovenski biografski leksikon

POLETTO Silvino (Benvenuto), partizanski borec, urednik, publicist in družbeno-politični delavec, r. 20. avg. 1921 v Pordenonu v družini tekstilcev. Oče Giuseppe, tekstilni tehnik, mati Teresa Gasparotto, tekstilna delavka. Mladost je preživljal v Gor., v Ronkah, Mestrah, Roè Volciano (Brescia), v Pordenonu in nazadnje spet v Gor., kakor je zahtevala družinska tekstilna dejavnost. Izučil se je za tekstilnega izvedenca, predilca, 1944 se je pridružil odporniškemu in osvobodilnemu boju. S partiz. imenom Benvenuto je bil komisar bataljona v 157. brigadi Guido Picelli v sestavu divizije Garibaldi-Natisone, febr. 1945 je postal član polit. urada divizije na področju Cerknega, ko je divizija delovala v sklopu slov. IX. korpusa. Ob osvoboditvi je prišel v Trst in bil sodelavec lista Nostro Avvenire, ki ga je urejal Mario Pacor, nato pa član ured. obnovljenega lista Il Lavoratore. Do 12. jun. 1945 je bil v Trstu tudi član tiskovnega urada NOO. Potem je bil ur. Il Lavoratore za Gor., skupaj s prof. Leopoldom Gasparinijem in prof. Emiliom Mulitschem pa je sodeloval v periodičnem glasilu okrož. odb. SIAU. Fronte unico. Spomladi 1947, ob ponovni ustanovitvi gor. pokraj. federacije KPI, je prevzel vodstvo tednika L'ora dei lavoratori in ga urejal skupaj s prof. Mulitschem. Apr. 1949 je bil izvoljen za tajnika Posoške federacije KPI namesto Lina Zocchija (Nincija), ki je bil imenovan za dežel. nadzornika KPI. V letih 1959–63 je delal v Rimu pri drž. vodstvu KPI in bil po povratku v deželo F-JK imenovan za tajnika Vsedrž. zveze zadrug (Lega Nazionale delle Cooperative) za F-JK. Do 1988 je bil za več mandatnih dob izvoljen v gor. pokraj. svet na listah KPI. Več let je že preds. pokraj. odb. VZPI-ANPI za Goriško, član dežel. odb. VZPI-ANPI in svetnik v vsedrž. vodstvu VZPI-ANPI v Rimu. Trije so bili ključni trenutki v njegovem polit. delovanju: 1956 je za gor. federacijo KPI jasno obsodil sovjetsko intervencijo na Madžarsko; 1968 je zavzel zelo kritičen odnos do napadov na Dubčkovo »praško pomlad« s strani vojaških sil Varšavskega pakta; 1975 in pozneje je v okviru posoške federacije in dežel. federacije KPI, kakor tudi na drž. ravni, vodil odločno bitko za uresničenje Osimskih sporazumov. V času svojega delovanja v Zadružni zvezi je bil dir. revije Rivista della Cooperazione, ki se je zavzemala za vrednotenje zgod. tradicij ljudi ob meji v srednjeevrop. okviru. V knjigi Personaggi ed avvenimenti dell'Isontino, ki jo je izdal Furlanski inštitut za zgod. osvob. gibanja (Istituto Friulano per la storia del Movimento di Liberazione), je skupaj z Luigijem Pillonom pripravil pregled dogajanj in osebnosti, pomembnih za dežel. zgod. Napisal je vrsto razprav in študij o družbenem načrtovanju in medsosedskih odnosih in zgod. esejev o odporništvu in narodnoosvob. boju, kakor se skozi vse njegovo družbenopolit. in publicistično delovanje vije rdeča nit prizadevanj za sožitje med It. in Slov. ob meji in za pravice slov. narodnostne skupnosti v It. Tudi njegova žena Nelli Roset je bila borka v vrstah primor. slov. partiz. enot. Živi v Pevmi pri Gor.

Prim.: Izjava S. P. piscu 16. febr. 1994; arhiv KPI za Goriško; arhiv OZE pri NŠK v Trstu; razni članki in poročila v PDk in drugih listih.

Koren

Koren, Jože: Poletto, Silvino (1921–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine