Primorski slovenski biografski leksikon

Cotič Janko, pek, družbenopolit. delavec, r. 23. apr. 1922 v Sovodnjah ob Soči, u. 10. sept. 1988 prav tam. Oče Jožef, kamnar, mati Jožefa Lutman, gospodinja. Osn. š. v Sovodnjah, večerni trg. tečaji v Gor., kjer se je pet let učil za peka pri Kumarju v Šempetru in v ul. Garibaldi pri slov. peku Ceju. Ob začetku svet. vojne je bil vpoklican v it. vojsko in dodeljen sanitetni četi v Aleksandriji, nato v Črni gori. Po zlomu It. 1943 se je pridružil partiz.; po bojih na Goriški fronti je bil v Kosovelovi brigadi, Južno-primor. odredu, v Bazoviški brigadi in s partiz. vojsko 1. maja 1945 vkorakal v osvobojeno Gor. 1946 je odprl v Sovodnjah pekarno, ki je z leti s pomočjo tudi domačih članov postala trdno trgov. podjetje, ki s svojimi cenjenimi izdelki zalaga širši gor. prostor. C. se je takoj po vojni vključil v polit. delo. Bil je tajnik celice KPS, potem OF in kasneje SIAU, 1947 odbornik DFS, na prvih volitvah 1951 je bil izvoljen na listi Obč. enotnosti v sovodenjski obč. svet in tam bil za odbornika in podžupana do 1980. Vsestransko aktiven tudi na kult. prosv. delu je bil med ustanovitelji PD Sovodnje, več let preds., tudi preds. odbora za gradnjo Kulturnega doma. Bil je med ustanovitelji športnega društva Sovodnje in mu 10 let predsedoval ter pobudnik ustanovitve podružnice Glasbene matice v Sovodnjah. Bil je 33 let odbornik Kmečko-delavske hranilnice in posojilnice, preds. sekcije ANPI, vodil domačo lovsko družino. Bil je ustanovni član SKGZ za Gor. in dolgoletni član odbora, deloval v odborih SDGZ, SPZ, Glasb. matice in v odboru za gradnjo Kulturnega doma v Gor. ter v Društvu slov. upokojencev. Prejel je številna priznanja, med temi 1980 Priznanje SKGZ, 1981 Priznanje Občine Sovodnje in 1983 Priznanje OF slov. naroda za prispevek polit., kult. in šport, življ. Slov. v It. Društvo slov. upokojencev Gorica prireja v Sovodnjah v njegov spomin vsakoletni balinarski turnir.

Prim.: Podatki žene Gabrijele 1. sept. 1993; Sovodenjski zbornik I, 1983, 65–77; M. Waltritsch, Slov. bančništvo in posojilništvo na Gor., Gor. 1983, 238–39; Tov. 6. mar. 1972; Večer 27. okt. 1972 s sl.; PDk 24. okt. 1972; 14. dec. 1980 s sl.; 27. apr. 1983; 7. dec. 1986 s sl. ; 11. avg. 1987; 11. sept. 1988; 13. in 14. sept. 1988 s sl.; 12. sept. 1989.

Češč.

Češčut, Marija: Cotič, Janko (1922–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006070/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (3. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine