Primorski slovenski biografski leksikon

TAVČAR Ljudevit, šolnik in družbeno politični delavec, r. 11. avg. 1899 v Trstu (Rojan), u. 17. sept. 1957 v Piranu. Oče Franc, kamnosek, mati Marija Piščanec, gospodinja. Po slov. osn. š. in nižji gimn. je obiskoval tri leta zaposlovalne tečaje slov. gor. učiteljišča, ki so bili med vojno v Trstu. Maturiral v Lj. 1919. Od 1919 do 1922 poučeval na šolah v Barkovljah, na Opčinah in v Bazovici, od 1922 do dec. 1926 v Knežaku, ko se je zaradi vdora faš. v Knežak in pred aretacijo z oboroženo trojko prebil skozi snežniške gozdove v Jslo. Od 1927 do 1934 osnovnošolski uprav. v Rakitni pri Postojni, od 1937 do 1942 pa v Borovnici, 1942 zaradi sodelovanja z OF aretiran in odpeljan v internacijo v Gonars do sept. 1943. Nekaj časa zaprt tudi pod Nemci. Po vojni je 1945 prišel v Trst in bil do julija 1952 referent za šolstvo pri PNOO in pokraj. šol. nadzornik. Od jul. 1952 do smrti 1957 je živel v Piranu, poučeval slov. na it. gimn. in bil upravnik dij. doma Srednje pomorske in ribiške šole. Med službovanjem na Postojnskem je bil najagilnejši organizator slov. učiteljstva, več časa preds. Učit. društva, član Kumarjevega Učit. pev. zbora, ustanovil in vodil je kmet. nadaljevalno šolo v Rakitni in delal na gosp. in kult. področju v Rakitni in Borovnici. Med službovanjem v Trstu po drugi svet. vojni je delal pri Rdečem križu in pisal članke s šol. vsebino v PD. Idejno je bil somišljenik in sodelavec levo usmerjenega šolnika in pisatelja J. Pahorja (PSBL II, 557–59).

Prim.: Kartotečni list iz arh. odd. za šolstvo OZE NŠK v Trstu; pisna izjava vdove Marije Tavčar, dec. 1988; članek v PD sept. 1957.

Koren

Koren, Jože: Tavčar, Ljudevit (1899–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine