Primorski slovenski biografski leksikon

Kumar Adrijan, družbenopolitični delavec, r. 21. jan. 1924 v Kojskem, živi v Lj. Oče Andrej (gl. čl.), mati Emilija Lenardič. Osn. in mešč. š. obiskoval v Lj. Po vojni je opravil srednjo tehnično š. in pričel študirati strojništvo na U v Sverdlovsku (1947–48), na lj. U je diplomiral za inž. strojništva (1955). Pod vplivom družinskega okolja se je zelo zgodaj vključil v delovanje KPS, od 1941 je deloval v NOB. Na Prim. je prišel jeseni 1941 in sodeloval pri organiziranju NOB na področju Brd, 1942 je postal partizanski borec, od dec. istega leta pa je bil polit. aktivist na področju Banjšic in Trnovske planote. Deloval je predvsem v SKOJ-u in ZSM (v okraj., okrož. ter v pokraj. komiteju SKOJ in ZSM za SlovPrim). Kasneje je postal inštruktor POOF za SlovPrim na področju zahodnoprim. okrožja. Po vojni je služboval v Litostroju v Lj., nato do upokojitve pri podjetju Slovenija-avto prav tam. Med funkcijami je omeniti zlasti njegovo delovanje v organih upravljanja Fakultete za strojništvo ter članstvo v svetu U v Lj. K. partizansko ime je Borigoj.

Prim.: Osebni podatki; Dnevnik 16. apr. 1977, št. 104; C. Zupane, Zapadnoprimorsko okrožje, 1973, 25.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kumar, Adrijan (1924–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine