Primorski slovenski biografski leksikon

Kumar Andrej, družbenopolitični delavec, r. 15. apr. 1893 na Humu pri Kojskem, u. 6. maja 1969 v Lj. Oče Janez, kmet, mati Katarina Kumar. Izučil se je za mizarja. Kot avstr. vojak je v prvi svet. vojni postal na bojiščih v Romuniji ruski ujetnik. Iz Rusije je preko Azije prišel v Francijo, postal vojaški pilot in se udeležil bojev na solunski fronti. 1919 se je vrnil domov in se kmalu vključil v nastajajočo komunistično gibanje; udeležil se je ustanovnega kongresa KPI v Livornu (1921). 1923 se je izselil v Argentino in tu sodeloval v stavkovnem gibanju; po treh letih se je vrnil domov. Faš. oblast ga je zaprla, 1928 pa se je z družino preselil v Lj.; tu je njegov dom na Ježici kmalu postal eno izmed središč ilegalnega dela KPJ (ilegalna tiskarna). Deloval je v organih ilegalne KPJ (kasneje KPS) in se udeležil 4. konference KPJ na gradu Goričane (1934), kjer se je srečal z J. Brozom-Titom. V NOB je deloval od 1941, sodeloval predvsem pri vojaških pripravah (zbiranje orožja in drugih potrebščin za part. vojsko) in bil referent glavnega poveljstva slov. part. vojske. Aprila 1942 je odšel na politično delo na Primorsko, najprej je deloval kot organizator v Brdih, nato je prevzel skrb za ilegalne tiskarske tehnike, ki jih je na Prim. vodil PK KPS za SlovPrim. Med pomembne K. organizacijske dosežke sodita predvsem tiskarna Ančka 222 na Vogrskem, ki jo je vodil, in skrb za opremo tiskarne Slovenija na Vojskem. Ob tem je opravljal vrsto polit. nalog (član NOS za Prim., PK KPS za SlovPrim), zadnje mesece vojne je prebil na osvobojenem ozemlju v Beli krajini kot član kontrolne komisije pri CK ZKS. Po vojni je služboval predvsem v gosp. organizacijah (DAPS, Petrol), upokojen (1956) je bil kot direktor podjetja Tehnometal v Lj. Bil je aktiven družbenopolitični delavec. Aktivna je bila celotna K. družina, tako žena Emilija, ki je soproga spremljala v NOB, hčerka Danila (gl. čl.) in sin Adrijan (gl. čl.). K. ilegalno ime je bilo Stric Marko.

Prim.: EJ 5, 451; Loški razgledi 1971, 67–8; Dnevnik 7. maja 1969, št. 123; Delo 8. maja 1969, št. 124; Komunist 9. maja 1969, št. 19; Dogovori, apr. 1975, 6; TV 15 25. jun. 1981, št. 25; TV 15 1981, št. 35–7; M. Štolfa, Med briškimi griči je posijalo sonce, Lj. 1963, 16, 30, 34, 38–41; J. Krall, Partizansko tiskarstvo v Slov. Primorju, Lj. 1972, 5, 9, 10, 14; Isti, Partizanske ciklostilne tehnike v Slov. Primorju, Lj. 1981, 22, 24–5 in pass.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kumar, Andrej (1893–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016460/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine