Primorski slovenski biografski leksikon

POHAR Lado, urednik, časnikar, družbenopolit. delavec, publicist, r. 9. jul. 1920 v Radečah, živi v Lj. Oče Franc, strojnik, mati Karolina Kurnik, trg. pomoč. Osn. š. je obiskoval v Radečah, gimn. v Celju (1933–39) in Lj. (1939–41). Obakrat zavoljo polit. delovanja izključen (član SKOJ-a od 1937), maturo delal 1945 po vojni v Lj. V Bgdu 1948 končal diplomatsko šolo, 1966 ob delu diplomiral na Visoki š. za polit. vede v Lj., smer novinarstvo in politologija. Pred vojno sodeloval v napred. srednješol. glasilu Slovenska mladina. Aktivist OF od 1941, jun. 1942 aretiran v Lj. in interniran v Gonarsu ter drugod po It. vse do njene kapitulacije sept. 1943. Od sept. 1943 deloval na Prim., med drugim sekretar SKOJ-a za Prim. (od konca 1943 do konca 1944), obenem tudi ur. Primorske mladine. Sredi apr. 1945 imenovan za glav. ur. Partizanskega dnevnika, ko se le-ta po vojni v Trstu preimenuje v PDk, ostane tam ur. še nekaj mesecev. Jeseni 1945 organizacijski tajn. PNOO za SlovPrim. in Trst. Spomladi 1946 v Inštitutu za proučevanje mednar. vprašanj v Bgdu, sodeloval pri pripravljanju gradiva za mirovno konf. v Parizu. Nato diplomatsko konzularni uslužbenec v Min. za zunanje zadeve. Od 1948 delal v zunanjepolit. redakciji Tanjuga v Bgdu. Mar. 1951 premeščen v Koper za dir. tamkajšnje rad. postaje (Radio Koper). Od 1957 do 1962 prvi dir. slov. televizije, pred tem na tečaju za televizijo pri BBC v Londonu. Od 1964 do 1968 dopisnik JRT pri OZN v New Yorku. Po povratku iz ZDA ustanovil na RTV Lj. Službo za študij programa (SŠP) in ostal njen vodja do upokojitve 1974. Tudi po upokojitvi vsestransko strok., družbeno in polit. aktiven. - V času začetkov in razvoja slov. televizije bil član jsl. TV programske komisije in komisije JRT za zveze z inozemstvom. Večkratni jsl. delegat na programskih konf. Evrovizije in Intervizije. Član programske komisije UER/EBU (evrop. unije za radiodif.) in planske grupe za progr. Evrovizije. Član komis. UER/EBU za evr. primerjalno statistiko radia in televizije; preds. GEAR (grupe raziskovalcev publike in programov pri evrop. RTV postajah), član programske skupine UER za prvi eksperimentalni evrop. satelitski program. Bavi se s teoretičnim in strok. delom na področju časnikarstva in raziskovanja medijev, predavatelj o televiziji na AGRFT in na Fak. za sociologijo, polit. vede in novinarstvo v Lj. Dvakrat prejel Tomšičevo nagrado Društva novinarjev Sje in srebrno plaketo Združenja novinarjev Jsle. Dobitnik republ. priznanja zlati znak OF za leto 1985, nosilec več vojnih in drž. odlikovanj. - Napisal več kot 75 različnih prispevkov, študij in razprav predvsem s področja časnikarstva, raziskovanja medijev, televiz. občinstva in programov ter nekaj razprav iz zgod. narodnoosvob. boja. Iz njegove obširne bibliografije omenjamo nekaj najpomembnejših del: Sloboda informacija i ujedinjenje nacije, Novinarstvo 1960, 24–32; Slov. radio in televizija v ustavni razpravi, TiP 1974, 7–8, 770–81; Radio osemdesetih let. Izbor iz gradiva simpozija Evropske unije za radiodifuzijo in JRT v Bgdu, 5.-8. nov. 1974, Bilten SŠP, 2. izred. št., 1974, 70; Local broadcasting research in Yugoslavia. Annual Conferenee of GEAR, Bern, maja 1977, Bilten SŠP 1977, 14, cit. 15; Kje se samoupravljalci in delegati obveščajo. Komuniciranje in odločanje v delegatskem sistemu I. Poročilo o raziskavi v občini Celje, FSPN, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, 1977, 122–33, cit. 2; Ekonomska propaganda i televizija, TiP 1977, 7, 155–75, cit. 14, tab. 4; Radio, televizija in tisk v samoupravnem delegatskem obveščanju. Komuniciranje in odločanje v delegatskem sistemu, Zbirka Priročniki, 29, 1978, 95–108; Research of new current affairs programmes in Slovenia (Yugoslavia). Annual Conference of GEAR, Madrid 1978; Bibliografija raziskav radia in televizije opravljenih v raziskovalnih letih 1952–1977, Bilten SŠP, 7. izred. št., 1978, 160; Televizijska komunikacija i samoupravno odločanje, referat, 1980, 123–29; Gradivo za proučevanje mlad. organ. med NOB na Prim. Posvetovanje 16. in 17. apr. 1981 v Lj.; Pino Tomažič in drugi tržaški proces, JKol 1981, 55-67; Programski načrti satelitske televizije v Evropi. Študija za razvojni oddelek Iskre, 1983; Pomen satelitske TV v pogojih večnacionalne države, Bgd 1983; Ob prvih korakih satelitske televizije, NRazgl 25. febr. 1982; Eurikon... TiP, Bgd 1983; Partizanski dnevnik, Lj. 1984; Spomeniki..., 43. zv., 31.

Prim.: Osebni podatki; Jugoslavenski savremenici. Kojeko, 818.

S. Bevk

Bevk, Samo: Pohar, Lado (1920–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi942110/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine