Primorski slovenski biografski leksikon

Brovč Andrej, družbenopolitični delavec, r. 19. nov. 1909 v Koritnici (Grahovo ob Bači), u. 18. okt. 1981 na Golniku pri Kranju. Oče Anton, bajtar, mati Neža Serjun, gospodinja. V mladih letih se je preživljal kot kmečki delavec. V začetku tridesetih let se je povezal s člani organizacije TIGR v Nemškem Rutu in z njimi sodeloval pri propagandnem delu. Okt. 1936 je bil izdan in pred aretacijo emigriral v Jslo. Sprva je bil brez dela, mar. 1937 pa je dobil zaposlitev v tovarni Jugočeška (sedaj Iskra) v Kranju. Vključil se je v kranjsko delavsko gibanje in polit. življenje ter delal v emigrantskem društvu Sloga, v delavskem prosv. društvu Vzajemnost in v sindikalni Splošni delavski strok. zvezi. 1938 se je po stikih s Stanetom Žagarjem včlanil v KPS in bil do 1941 sekretar partij. celice v Jugočeški. Ob napadu na Jslo je v apr. 1941 kot prostovoljec vstopil v jsl. vojsko, prišel do Karlovca in se po kapitulaciji vrnil v Kranj. Do poletja 1941 je sodeloval pri snovanju partiz. boja na Gorenjskem. Konec jul. se je pridružil 1. Kranjski četi pod Storžičem in se sredi avg. udeležil spopada z Nemci pri Verbičevi koči pod Storžičem, kjer je padlo 8 partizanov. B. se je s težavo rešil in huje zbolel. Že sept. se je po dogovoru s komunisti v Kranju vrnil v svojo roj. vas z nalogo, da na Cerkljanskem in v Baški grapi organizira partiz. gibanje. Do konca 1941 in zlasti v prvih mesecih 1942 je pridobival somišljenike, ki so bili pretežno člani ali sodelavci nekdanje organizacije TIGR. Imel je stalne stike z vodilnimi aktivisti KPS in OF na Cerkljanskem, Idrijskem in v Baški grapi. Od jun. 1942 dalje je bil neposredno povezan s Tomom Brejcem oz. vodstvom OF za Primor. Vse do 1945 je nato opravljal vrsto pomembnih polit. funkcij. Med drugim je bil član okrož. odb. OF za Tolminsko, sekretar okrož. komiteja KPS za Baško, sekretar okrož. komiteja KPS za Vipavsko, od avg. 1944 do konca vojne pa sekretar okraj. komiteja KPS in tajnik okraj. odb. OF za Baško-Cerkljansko. S prekinitvami iz zdravstvenih razlogov je na družbenopolit. področju delal tudi po vojni. Najprej je bil član okrož. vodstva OF v Ajdovščini, nato pa dolga leta zasedal najvišja polit. in oblastna mesta v Kranju. V desetletju 1946–56 je bil personalni referent okraja Kranj, sekretar občin, komiteja KPS za Kranj, preds. kranjske občine in tudi zvezni poslanec. Po upokojitvi 1956 je ostal dejaven v številnih društvih in v organizaciji ZZB v Kranju. Pripadal je generaciji ljudi, ki so zrasli v vodilne polit. funkcionarje predvsem zaradi medvojne partij. dejavnosti in so po 1945 na vodstvenih položajih brez lastne kreativnosti prenašali navodila od zgoraj. Za medvojno in povojno delo je prejel številna uradna priznanja in bil nosilec »Partizanske spomenice 1941«, partizansko ime Janko Baški.

Prim.: Spomini in življenjepis Andreja Brovča ter spomini njegovih sodelavcev (Arhiv Mestnega muzeja Idrija, odd. Cerkno); Arhiv ZZB NOV Kranj; A. Štucin – O. Lipužič, Gradivo za zgodovino OF na Idrijskem in Cerkljanskem, IdrR 23–24/1978–79, pass.

Kvčč

Kavčič, Janez: Brovč, Andrej (1909–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine