Primorski slovenski biografski leksikon

Marušič Franc, zdravnik, družbenopolit. delavec, r. 3. maja 1901 v Solkanu pri Gor., u. 13. maja 1965 v bolnišnici Valdoltra. Oče Franc, zidarski mojster, mati gostilničarka Katarina Čubej. Osn. š. in gimn. obiskoval v Gor., maturiral v Lj. Medicino je pričel študirati na lj. U, nadaljeval v Pragi in Gradcu, kjer je prom. leta 1925. Nostrifikacijo z disertacijo L'industria idrargirica nel Friuli studiata dal punto di vista igienico je opravil na U v Padovi (1927). Zaposlil se je kot asistent na kirurškem odd. mestne bolnišnice v Gor., zaradi prometne nesreče (izguba roke) je specializacijo opustil in postal privatni zdravnik v Solkanu in Gor. (1930–40). 1940 je bil mobiliziran za obč. zdravnika v Gor., nato pa vse do odhoda v part. (dec. 1944) obč. zdravnik v Anhovem in Kanalu. Z NOB je pričel sodelovati 1942 (ilegalna ambulanta v Ozeljanu in Šempasu), poleti 1944 je postal zdravstveni referent pri okrožnem odb. OF za srednje-primorsko okrožje, kasneje načelnik zdravstvenega odseka pri istem okrožju, kar je bil vse do konca vojne. Po vojni je bil najprej zdravstveni referent gor. okrožja. Po umiku enot JA iz cone AJK pa je vodil odsek za zdravstvo pri Pov. PNOO v Ajdovščini, po ukinitvi PNOO je vodil zdravstvo pri OLO Gor., bil je šef zdravnik pri filiali socialnega zavarovanja v Ajdovščini, zdravnik na gradbišču Nove Gor. (1949–50), zdravnik pri Obl. LO v Postojni, nato zopet okraj. zdravnik v Novi Gor. in nazadnje sanitarni inšpektor za SlovPrim, ustanovil in vodil od 1951 okrož. higienski zavod v Novi Gor. (zavod deluje še danes) vse do smrti. M. je bil organizator zdravstva na Prim. od 1945 dalje, od 1951 dalje se je posvečal predvsem zdravstveni preventivi in ostvaritvi zdravstvenega središča za področje Gor. (obširen elaborat za izgradnjo bolnišnice v Šempetru pri Gor.). Pri organizaciji RKS je sodeloval od 1944 dalje in veliko delal za higiensko razsvetljevanje (sanacija naselij, higienski pregledi, predavanja itd.). M. je deloval tudi v organih rep. SRS (svet za zdravstvo, Glav. odb. RKS), v organih PNOO za SlovPrim, OLO Gorica in občine Nova Gor.; večkrat je s predavanji nastopil na različnih strok. srečanjih. Daljšo razpravo Sanitarni nadzor nad objektima, prostorijima, opremom i priborom so objavila zgb Obavještenja (2/1959, zv. 5–6, 129–56); pisal je o stanju zdravstvene službe na Prim. (npr. ZdrV 1965, 386–88) in na Gor. (GorZb I, 212–222). Bil je član prvega delov. odb. za gradnjo Nove Gor. (1947) in zagovarjal lokacijo, na kateri se je mesto kasneje gradilo. M. je bil aktiven tudi v planinski organizaciji. Še študent je objavil prispevek v PV (22/1922, 150–54), nato sodeloval pri obnovi plan. društva v Gor. (1945) in ustanovitvi v Novi Gor. (1949); nekaj časa gospodar planinske koče na Trstelju, kjer je nameraval urediti kraški botanični vrt. Bil je tudi organizator filatelistov na Gor. in dolgoletni preds. filatel. društva, ki deluje še danes v Novi Gor. pod njegovim imenom. S področja filatelije je nekaj M-evih objav v Novi filateliji (1951, 1952) in zgb Filateliji (1950). M-evo ilegalno part. ime dr. Ivan Vrač. M-evi sinovi so odvetnik Tomaž (1932), organizator smučanja na sev. Prim., ter Branko (gl. čl.) in Ivan (gl. čl.).

Prim.: PV 23/1923; Almanah HFD 1951, Zgb 151; LpB 23. maj 1954, št. 121; SPor 29. apr. 1957; PrimN 1. nov. 1961; Delo 14. in 15. maja 1965; PDk 14. maja 1965; PrimN 21. maja 1965; Poslanstvo slov. zdravnika, Lj. 1965, 328; C. Nanut, Sreč 7/1972, št. 35–36, 9; GorZb II, 114; JKol 1975, 123–28; JKol 1976, 221–22; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Šempeter pri Gor. 1975, 10, 22, 26, 37; A. Prijatelj, ZdrV 46/1977, 131–33; F. Derganc, Okrvavljena roža, Lj. 1978, 245; A. Gala, Partizanski zdravnik, Lj. 1978, 608–09; Slov. planinsko društvo 1911–1971, Gor. 1971, 40, 62; B. Bitežnik, Razvoj zdravstvenega zavarovanja na Prim., Koper 1981, 71, 203.

A. Pr. + B. Mar.

Prijatelj, A., Marušič, B.: Marušič, Franc (1901–1965). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine