Poklici in dejavnosti Novinar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Ališič, Miran
9. januar 1966, Ljubljana, Slovenija
Ambrožič, Lado
1. marec 1948, Ljubljana, Slovenija
Areh, Valentin
22. avgust 1971, Ljubljana, Slovenija
Arko, Alenka
17. februar 1960, Ljubljana, Slovenija
Auersperger, Alenka
21. maj 1942, Novo mesto, Slovenija
Babačić, Esad
21. julij 1965, Ljubljana, Slovenija
Bajec, Ivo
24. april 1932, Ljubljana, Slovenija
2018
Baković, Zorana
21. september 1955, Beograd, Srbija
Banchig, Giorgio
19. april 1947, Landar, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Battelli, Ettore
1. maj 1923, Bassano del Grappa, Italija
26. junij 1982, Koper, Slovenija
Bauer, Marijan
22. marec 1944, Groblje pri Prekopi, Slovenija
Belinger Ferjančič, Gizela
2. maj 1887, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. junij 1976, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Benko, Dušan
9. september 1919, Zidani Most, Slovenija
25. januar 2016, Ljubljana, Slovenija
Bergant, Boris
19. april 1948, Maribor, Slovenija
Bergant, Evgen Emerik
7. avgust 1903, Šentvid ob Glini, Koroška, Avstrija
11. november 1962, Maribor, Slovenija
Bergant, Evgen Marcel
12. januar 1934, Maribor, Slovenija
24. julij 2004, Ljubljana, Slovenija
Bergant, Igor Evgen
6. november 1967, Ljubljana, Slovenija
Bervar, Gojko
22. julij 1946, Zreče, Slovenija
Besednjak, Engelbert
14. marec 1894, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
21. december 1968, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bizilj, Ljerka
26. december 1953, Celje, Slovenija
Blažič, Viktor
19. julij 1928, Smolenja vas, Slovenija
25. junij 2014, Ljubljana, Slovenija
Borko, Božidar
2. februar 1896
1. februar 1896
Gomila pri Kogu, Slovenija
12. december 1980, Ljubljana, Slovenija
Brezigar, Bojan
29. julij 1948, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Brezigar, Milko
6. oktober 1886, Doberdob, Furlanija - Julijska krajina, Italija
22. april 1958, Salzburg, Avstrija
Bubnič, Albin
7. september 1915, Pregarje, Slovenija
23. junij 1978, Pregarje, Slovenija
Budau, Elza
28. december 1941, Beograd, Srbija
Budja, Bojan
13. november 1954, Maribor, Slovenija
Cepuder, Bogdan
7. november 1924, Melinci, Slovenija
5. december 1984, Ljubljana, Slovenija
Cerkovnik, Marja
23. avgust 1928, Metlika, Slovenija
27. junij 2012, Golnik, Slovenija
Copeland, Fanny Susan
27. september 1872, Birr, Irska
28. julij 1970, Ljubljana, Slovenija
Čepič, Mirko
30. oktober 1927, Ljubljana, Slovenija
26. julij 2011, Ljubljana, Slovenija
Čolnik, Sandi
5. februar 1937, Maribor, Slovenija
28. februar 2017, Golnik, Slovenija
Čuček, Janez
28. januar 1937, Celje, Slovenija
4. april 2024
Doberšek, Blanka
11. december 1947, Krško, Slovenija
Doberšek, Tit
8. oktober 1944, Maribor, Slovenija
oktober 2022, Ljubljana, Slovenija
Dolinar, Dušan
30. december 1936, Velika Dolina, Slovenija
30. april 1987, Ljubljana, Slovenija
Drčar Murko, Mojca
2. julij 1942, Ljubljana, Slovenija
Drenovec, Franc
30. julij 1917, Lokve (Krško, obč.), Slovenija
25. avgust 1968, Ljubljana, Slovenija
Fortič, Dušan
28. julij 1923, Idrija, Slovenija
3. oktober 2016, Koper, Slovenija
Gabršček, Josip
1. marec 1898, Ljubinj, Slovenija
marec 1948, Beograd, Srbija
Golouh, Rudolf
23. oktober 1887, Koper, Slovenija
23. december 1982, Ljubljana, Slovenija
Kosovel, Stano
26. september 1895, Sežana, Slovenija
12. februar 1976, Ljubljana, Slovenija
Kulovec, Franc Saleški
8. januar 1884, Dolenje Sušice, Slovenija
6. april 1941, Beograd, Srbija
Lipušček, Uroš
5. oktober 1947, Idrija, Slovenija
Mlakar, Ivan
5. junij 1845, Župečja vas, Slovenija
16. april 1914, Maribor, Slovenija
Peric, Filip
22. maj 1886, Sela na Krasu, Slovenija
16. julij 1955, Ljubljana, Slovenija
Pirc, Franjo
8. februar 1872, Novo mesto – Drska, Slovenija
8. september 1950, Hrastovec v Slovenskih goricah, Slovenija
Rehar, Radivoj
4. januar 1894, Ajdovščina – Šturje, Slovenija
9. maj 1969, Koper, Slovenija
Samsa, Mara
5. november 1906, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. avgust 1959, Golnik, Slovenija
Slavec, Maša
23. maj 1906, Ljubljana, Slovenija
5. april 1989, Ljubljana, Slovenija
Vidmar, Tit
1. junij 1929, Ljubljana, Slovenija
27. februar 1999, Ljubljana, Slovenija
Vilfan, Marija
26. april 1912, Ljubljana, Slovenija
30. avgust 1994, Ljubljana, Slovenija
Zorn, Jože
25. januar 1907, Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija
8. februar 1977, Ljubljana, Slovenija
Željeznov, Dušan
28. oktober 1927, Ljubljana, Slovenija
30. november 1995, Ljubljana, Slovenija
Žnideršič, Martin
21. januar 1934, Slovenska Bistrica, Slovenija
5. februar 2020, Ljubljana, Slovenija