Slovenski biografski leksikon

Zorn Jože, prosvetni delavec in novinar, r. 25. jan. 1907 v Loki pri Zidanem Mostu učitelju Jožetu in Mariji r. Hrovat, u. 8. febr. 1977 v Ljubljani. Nižje razr. gimn. je obiskoval v Celju, Veržeju in Mrbu, učiteljišče 1923–7 v Mrbu. Učil je 1927/8 v Mali Nedelji (sedaj Bučkovci) pri Ljutomeru in 1929–41 v Račah pri Mrbu. Jun. 1941 bil z družino izgnan v Veliko Gradište (Srbija), kjer je bil zaposlen pri finančni kontroli in od okt. 1944 kot okrajni referent za prosveto v tamkaj. OLO. Od pomladi 1945 je v Bgdu vodil repatriacijo izseljenih Slov. iz Srbije. Avg. 1945 se je vrnil v Sjo, 1946 bil v Mrbu šol. nadzornik, potem v Lj. 1947–9 referent za kult. umetniški sektor pri GO sindikatov SRS, 1949–51 preds. rep. odbora sindikata prosvetnih delavcev, 1952 preds. Združenja učiteljev Sje, od 1953 novinar-urednik kult. prosvetnih oddaj Radia Lj. 1968 je bil upokojen, a honorarno še delal na RTV (zbiral arhivsko gradiva o slov. radiu).

O šolstvu je pisal v UT (1931/2: Kaj pa šolski oder? O knjižnicah, ki jih ni; 1932/3: Osnove za zvezo šole z ljudstvom – vse v pril. Prosveta; 1940/1, št. 12: Učiteljski, pokret), PD (1953, št. 1: Proces usposabljanja učiteljev; 1957, št. 19 – 1958, št. 1/2: Vtisi s potovanja po SZ; 1960, št. 2: J. Žabkar; 1971, št. 14: O. Pečè), SodP (1953: Danski šolski sistem). Bil je prvi ur. PD (1950–8; o tem pisal v PD 1970, št. 1). – Na glasbenem področju je delal predvsem z mladino: vodil mladin. pevski zbor Rački škrjanček (1931–41), bil med organizatorji mladin. pev. festivala v Mrbu (1936), obj. članke: S. Kumar in učitelj. pevski zbor (Brda, 1958; ur. Z.), Mladin. pevski zbori pred vojno (Mladin. pevski festival v Celju, 1960), A. Šuligoj, Mladin. zborovsko petje (PD 1964, št. 4), poročal v Grlico (1961–2 član ur. odbora), Kurirčka (1962–4, predvsem kratke biografije sodob. slov. skladateljev in zborovodij). – Reportaže in polopise je pisal za NŽ (1953, 311–3: Kako živijo danske žene), NRazgl (1953, št. 11–2: Ljudske knjižnice na Danskem), za stalne radij. oddaje Naši popotniki na tujem, Odmevi z gora, Počitniški kažipot (največ 1965–8). O zgodovini radia je razpravljal v člankih Radio v svetu (Priročnik RTV 1962, št. 15, razmn.; pregled program. razvoja) in Delo ilegalne radij. postaje OF–Kričača (Kron 1966). Prevedel je knjižico E. A. Pašerstnik, Pravica do dela in odmora (1947) in radij. igre za Radio Lj.: G. Prugel, Apolon na Seini (1956), H. J. Rehfisch in W. Herzog, Dreyfussova afera (1957), E. O'Neill, O divjina (1959) idr. (prim. Moder, SLNP).

Prim.: osebni podatki; Bibl JLZ 14; F. Roš, Slov. izgnanci v Srbiji 1941–5 (1967, 502, 513; Z. prispeval del gradiva o vračanju Slov. iz Srbije); Delo 1977, št. 33, 46 (s sliko) – Intervju: Delo 1969, št. 180 (J. Slokan). – Doprsni kip v marmorju (F. Smerdu, ok. 1966), in v bronu (D. Tršar, 1967; oboje hrani vdova M. Šlajpah). Otk.

Ostanek, France: Zorn, Jože (1907–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi877530/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine