Slovenski biografski leksikon

Mlakar Ivan, teolog in novinar, r. 5. jun. 1845 kot sin kmečkih staršev v Župečji vasi župnije Sv. Lovrenca na Dravskem polju, u. 16. apr. 1914 v Mariboru. Gimnazijo je študiral v Mariboru, nekaj časa filozofijo v Gradcu, nato bogoslovje 1869–73 v Mariboru, ord. 1872. Bil je 1873/4 kaplan na Ljubnem v Savinjski dolini, 1874–8 pri Sv. Križu pri Rogaški Slatini, 1878 v Konjicah, nato 1878–86 podvodja in 1885–1902 vodja deškega semenišča, 1902–9 ravnatelj duh. semenišča v Mariboru, od 1. marca 1879 do 31. avg. 1905 profesor specialne dogmatike (do 1897 tudi fundamentalne teologije) na bogoslovnem učilišču, 6. okt. 1879 dr. theol. v Gradcu; 1895 je postal stolni kanonik, 1907 stolni dekan. Umrl je za kapjo, ki ga je 15. apr. zadela ob koncu konsistorialne seje. — M. je bil 1870 med ustanovitelji literarnega društva v mariborskem bogoslovju in njegov prvi tajnik, 1871/2 predsednik in med prevajatelji Hoje za Kristusom (Marib. 1872). Od 1881 do smrti je bil v odboru Kat. tisk. društva v Mariboru. Ko je 1885 odšel dr. Gregorec za župnika k Novi cerkvi, je M. prevzel uredništvo SGp in Südsteier. Post. SGp je urejeval do 1894. V Kresu 1883, 329–30 in 1885, 644–7 je ocenil Križaničevo Zgod. sv. kat. cerkve. Sodeloval je pri vseh sinodah škofa Napotnika in pri prirejanju lekcionarja Cerkvena berila (Marib. 1912). O prvi Napotnikovi (2. lavantinski) sinodi 1896 je sestavil poročilo Druga sinoda ali cerkv. zborovanje lavant. škofije … (Marib. 1897). Njegova utegne biti tudi anonimna brošurica Papst Leo XIII. als Dichter (Marburg 1899, ponatis iz Südsteier. Post 1898; gl. VBV 1899, 92). V VBV je poleg ocen in krajših prispevkov objavil tri daljše dogmatične razprave: V znamenju sv. križa, VBV 1898, 1899; Verne duše in njih trpljenje v vicah, VBV 1899; O odpustkih, njih virih in koristih, VBV 1901. — M. je bil 1884–94 v nadzorstvu in 1895–1914 v odboru marib. posojilnice, 1887–1901 blagajnik in potem do smrti preds. dijaške kuhinje, od 1906 do smrti preds. duhov. podpornega društva. Mnogo dela je posvetil razvoju takrat še škofijske kongregacije šolskih sester v Mariboru, ki ji je bil škof. komisar 1884 do 1914. — Prim.: Službeni list v šk. arhivu v Mariboru; Simonič 319; M. Slekovec, Župnija sv. Lovrenca na Dr. p. (Marib. 1885) 102; M. Napotnik, Govor do semeniščanov … (Marib. 1910) 88–01, slika pri str. 82; SGp 1895, št. 8; 1914, št. 17 (s sliko); Glasnik najsv. Src 1914, št. 4; S 1914, št. 85, 86, 88; Straža 1914, št. 15, 16; F. Lukman, VBV 1914, 165; F. Kovačič, Nadžupnija Sv. Križa pri Rog. Slat. (Lj. 1914) 78–9; (F. Kovačič), Kat. tisk. dr. in Cirilova tiskarna v Marib. (M. 1917) passim; F. Kovačič, Zgod. lavant. škofije 407, 437, 444, 446; M. Munda, ČZN 1928, 121–3; Spomenica ob 70-letn. lavant. bogosl. učilišča (M. 1929) 32 sl., 40, 46, slika pod št. 13; P. Strmšek, Maribor za svoje dijaštvo (M. 1929) 10 (s sliko); Posojilnica v Mariboru 1882–1932, 54, 56, 96, 98. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Mlakar, Ivan (1845–1914). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi371714/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine