Banchig, Giorgio (1947–)
Foto Blaž Močnik/Delo

Novi Slovenski biografski leksikon

BANCHIG, Giorgio (Jurij Bankič; šifre, uporabljene v Domu: G. B., J. B., L. M.), novinar, publicist, kulturni delavec (r. 19. 4. 1947, Landar/Antro, Italija). Oče Pietro (Peter), kmet, mati Maria (Marija), r. Dorbolò.

Osnovno šolo do četrtega razreda je obiskoval v Tarčetu, peti razred in nižjo srednjo šolo v Castelleriu (1957–61), gimnazijo in klasični licej v Vidmu (1961–66), nato bogoslovje v Vidmu (1966–71), šesto leto bogoslovja pa v Rimu (1971–72). Na Papeški univerzi Svetega Tomaža Akvinskega v Rimu je 1972 magistriral iz bogoslovja (dosegel je licenciat). Že med študijem je poučeval verouk na državnih višjih srednjih šolah v Rimu (1971–72), nato učil na nižjih srednjih šolah v Turinu (1972–74) in na višjih srednjih šolah v Čedadu in Vidmu (1975–80). 1980 je postal prvi poklicni urednik mesečnika Dom, kulturno-verskega lista iz Čedada (1980–98 in 2003–10 je bil glavni urednik najprej mesečnika, nato od 1984 štirinajstdnevnika). 2013 se je upokojil. Od 1983 živi v Landarju.

1990–95 je bil občinski svetnik in načelnik večinske svetovalne skupine Krščanske demokracije Občine Podbonesec. 1998 je bil pobudnik ustanovitve založniške zadruge Most in 1999 Informacijskega biltena Slovencev v Italiji – Bollettino di infornazione degli Sloveni in Italia – SLOVIT, ki italijanskim bralcem odkriva položaj slovenske manjšine; od 2000 je tudi odgovorni urednik SLOVITa, ki izhaja v Čedadu. 1996 je dal pobudo za ustanovitev združenja Evgen Blankin (Don Eugenio Blanchini) v Čedadu, ki je krovna kulturna organizacija katoliških Slovencev v Videmski pokrajini, Bankič pa je vseskozi njegov predsednik. 1996–2015 je bil deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij – SSO za Videmsko pokrajino (Čedad). V tej vlogi je veliko pripomogel k sprejemu državnega (2001) in deželnega (2007) zaščitnega zakona za slovensko manjšino. 2005–11 je bil predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje v Špetru. Velike zasluge ima pri podržavljenju tamkajšnjega dvojezičnega vrtca in osnovne dvojezične šole ter odprtju dvojezične srednje šole. Bil je med ustanovitelji inštituta za slovensko kulturo v Špetru, od 2013 je njegov podpredsednik.

O Benečiji je redno predaval v Italiji, v Sloveniji in po svetu, med drugim v ZDA, Argentini in Bruslju. Njegovo zadnje delo Benečija, ko se mala in velika zgodovina srečata (2013) , ki ga je izdal v slovenščini in italijanščini, je temeljno zgodovinsko delo o Benečiji.

2015 je dobil Gujonovo priznanje za življenjsko delo (za zasluge na področju ohranjanja slovenske narodne identitete, jezika in kulture).

Dela

Le tappe della storia, Pulfero : ambiente, storia, cultura, Pulfero, 1994, 81–157 (uredil monografijo in napisal prispevek).
Pegliano – Ofijan e la chiesa di San Nicolò, Pulfero, 1998 (del besedila v beneškem narečju).
1797–1918 : l’epoca dei grandi cambiamenti, Valli del Natisone = Nediške doline, San Pietro al Natisone, 2000, 307–351.
Andohtljivi poslušavci! : pridige v slovenskem narečju Nadiških dolin : 1850–1930 = Devoti ascoltatori! : prediche nel dialetto sloveno delle Valli del Natisone, Cividale del Friuli, 2002 (uredil z Riccardom Ruttarjem).
P. Antonio Banchig : gesuita di frontiera, Cividale del Friuli = Čedad, 2007.
»In loco qui Broxas dicitur« : kraj prve bitke med Slovani in Langobardi, Terre d’incontro = Kraji srečanj, Cividale del Friuli, 2007, 218–233 (vzporedno besedilo v italijanščini in slovenščini).
»Sanctus Petrus Sclaborum« : hipoteza o evangelizaciji Slovencev med Furlanijo in Slovenijo, Terre d’incontro = Kraji srečanj, Cividale del Friuli, 2007, 296–323 (vzporedno besedilo v italijanščini in slovenščini).
»Questi Slavi bisogna eliminarli« : situazione linguistica e sociale della Slavia friulana nel giovane Regno d'Italia, Venezia Giulia : la regione inventata, Udine, 2008, 160–175.
Gli sloveni del Friuli nel Risorgimento e nel giovane Regno d’Italia, Storia contemporanea in Friuli (Videm), 40, 2011, št. 41, 289–324.
Lena iz Tapoluovega : poklon ponižanim in razžaljenim Benečije, Topolove = Topolò, 2011 (gledališko delo, napisano za dan emigranta v beneškem narečju; istega leta je bilo besedilo objavljeno tudi v italijanskem prevodu).
Slavia – Benečija = una storia nella Storia, Cividale del Friuli = Čedad, 2013 (knjiga je pod naslovom Benečija : ko se mala in velika zgodovina srečata izšla tudi v slovenskem prevodu).
Veliki župan Benečije (gledališko delo, uprizorjeno ob dnevu emigranta v Čedadu 2013).
Atlas Nadiških dolin, Slovensko multimedijsko okno – SMO v Špetru, 2013 (elektronska instalacija).
Pripoved zgodovine Nadiških dolin, Slovensko multimedijsko okno – SMO v Špetru, 2013 (elektronska instalacija).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Blaž Močnik: Evropa je tudi Evropa manjšin, ne le nacionalnih držav, Delo, 21. 2. 2015 (Sobotna priloga).
Testen, Petra: Banchig, Giorgio (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016910/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine