Primorski slovenski biografski leksikon

Kruh Jernej, družbenopolitični delavec, r. 1. avg. 1912 v Selcah pri Pivki, živi v Novi Gorici. Oče Anton, kmet, mati Ana Vodopivec. Končal je obrtno š. (1931) in postal soboslikar. Po kapitulaciji It. je vstopil v NOV in deloval ves čas vojne v varnostnih organih na Postojnskem. 1946 je bil demobiliziran kot oficir KNOJ-a. Poslej je opravljal vrsto odgovornih nalog v upravnih organih. Bil je tajnik OLO Postojna in preds. planske komisije (1946–49), pomočnik tajnika OBLO za Primorsko oz. Goriško (1949–50), preds. okr. izvršnega odb. Gorica in OLO Gorica (1950–52). Od 1953 do 1974 je bil direktor podjetja Primorje Export v Novi Gorici, nato upokojen. V tem času je deloval predvsem v gosp. organih, tako je bil preds. Trgovinske zbornice Gor., član uprav. odb. rep. trgov. zbornice, podpreds. gosp. zbornice Koper in preds. sveta za finance OLO Koper itd. Več let je bil preds. odb. za gradnjo Nove Gorice.

Prim.: Osebni podatki; Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (OLO Gorica).

B. Mar.

Marušič, Branko: Kruh, Jernej (1912–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016360/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine