Primorski slovenski biografski leksikon

PAJNTAR Franc, part. borec, družbenopolitični delavec, r. 10. okt. 1910 v Zakojci, živi v Šempetru pri Gor. Oče Ivan, kmet, mati Marija Jereb, gospodinja. Osn. š. je dokončal v rojstnem kraju, delal je kot dninar. Ko bi moral 1930 služiti it. vojsko, je emigriral v Jslo. Delal je kot težak pri zidarskih delih, nato se je izučil za soboslikarja in ta poklic opravljal v Lj. Tu je bil včlanjen v emigrantsko društvo Svoboda. Po napadu na Jslo se je prostovoljno vključil v jslo vojsko. Njeno kapitulacijo je doživel v Karlovcu. Vrnil se je v Lj. in se vključil v delo OF. Dec. 1941 je postal ilegalec, 8. jun. 1942 pa se je vključil v NOV. Postal je borec Dolomitskega odreda. 28. avg. 1942 je postal vodnik Cankarjevega bataljona Gorenjskega odreda. Sredi dec. 1942 je odšel na Prim. Na poti čez Porezen je bil ranjen, kljub temu je po naročilu člana štaba Gorenjskega odreda Jožeta Krajca vzpostavil kurirsko zvezo med Prim. in Gorenjsko čez Porezen in Jelovico. To je vzdrževal do kapitulacije It., nato je sodeloval pri oblikovanju bataljona Simona Kosa v Rutu in postal njegov komandant. Ko je bataljon skupaj z ostalimi enotami na Tolminskem prerasel v Tolminsko brigado, je postal njen komandant. Okt. 1943 se je tolminska združila z brigado Franceta Prešerna. P. je postal komisarjev pomočnik, 6. nov. 1943 pomočnik komandanta Idrijskega vojnega področja in za tem njegov komandant. Po ukinitvi področja ob koncu jan. 1944 je postal komandant Dolomitskega odreda. To funkcijo je opravljal do apr. 1944, ko so ga določili za komandanta novooblikovanega Vipavskega vojnega področja. Po dveh mesecih pa je postal načelnik ekonomskega odseka IX. korpusa. Po osvoboditvi (1945) je ostal vodja ekonomskega odseka pri komandi mesta Trst, za tem pa član enakega odseka pri vojni oblasti IV. armade JLA.1. avg. 1945 se je demobiliziral, postal je upravnik civilne organizacije za preskrbo prebivalstva PRERAD na Mostu na Soči. To delo je opravljal do konca 1947. Za tem je opravljal številne družbene in polit. funkcije. Bil je preds. OLO Tolmin, poverjenik kmetijsko živinorejske direkcije pri ObLO Slov. Prim., okrajne zadružne zveze Gor., preds. obč. skupščine Šempeter pri Gor. Bil je tudi direktor Gozdarske poslovne zveze in direktor Kmetijske zadruge Nova Gor. Leta 1963 je bil upokojen. Aktiven je bil v obč. konf. SZDL Nova Gor. in v organizaciji ZRVS. Bil je tudi preds. občinskega odbora ZZB NOV Nova Gor. Nosilec je part. spomenice 1941 in mnogih odlikovanj.

Prim.: Osebni podatki: Rudolf Hribernik-Svarun, Dolomiti v NOB, Li. 1974, 503–05: Stanko Petelin, Prešernova brigada, N. Gorica 1966, pass.; PrimN 5. okt. 1960 in 9. okt. 1970; Delo (sobotna priloga) 16. sept. 1978; PrimN 10. okt. 1980.

Plah.

Plahuta, Slavica: Pajntar, Franc (1910–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940300/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine