Primorski slovenski biografski leksikon

Kavčič Ivica, kemik, družbenopolitična delavka, r. 21. avg. 1933 v Idriji, živi v Novi Gorici. Oče Ignacij, rudar, mati Emilija Eržen. Osn. š. je obiskovala v Idriji, gimn. v Postojni (maturirala 1952). Študirala na lj. U tehnično kemijo (1952–58) in bila kot dipl. inž. kemije zaposlena v rudniku živega srebra v Idriji (1958–77). Ob ukinjanju rudnika (1977) je nadomeščala direktorja in skrbela za zagotavljanje socialne varnosti rudarjev. Nato je delovala v idrijskem TOZD-u novogoriške tovarne Gostol, 1980 pa je postala dir. podružnice SDK v Novi Gorici. V idrijskem rudniku je vodila kemijski odd., poleg tehnoloških procesov se je tedaj posvečala varstvu okolja in nekaterim problemom iz medicine dela. Objavila je strokovne članke v IdrR (1966, 29–32; 1968, 30–3; 1974, 25–9) ter v bgd reviji Sigurnost u rudnicima (1971, zv. 2; 1972, zv. 2; 1975, zv. 3). K. družbenopolit. aktivnost se pričenja z otroštvom (od 1943 partizanska kurirka), od 1951 je članica ZKS; med pomembnejšimi funkcijami, ki jih je opravljala ali jih še opravlja, so: republiška poslanka (1963–67), delegatka zveznega zbora (1974–78), podpreds. zbora združenega dela skupščine SRS (1978–80), članica je uprav. odb. sklada Borisa Kidriča, republ. štaba za civilno zaščito in preds. sveta VTO kemija in kemijska tehnologija lj. U.

Prim.: Osebni podatki; Delo 31. maja 1975; PrimN 9. mar. 1982.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kavčič, Ivica (1933–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013750/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine