Primorski slovenski biografski leksikon

Kovač Albin, družbenopolitični delavec, r. 1. mar. 1908 v Znojilah (Baška grapa), živi v Lj., partizansko ime Jaka Baški. Oče Lovrenc, kmet, mati Neža Čufer. Osn. š. je obiskoval v Hudajužni, potem se je učil kovaške obrti, v Tržiču (Monfalcone) je med delom v ladjedelnici opravil en razred obrtne nadaljevalne š. (1925–26). Ker ni maral postati član PNF, je bil ob službo in zbežal v Jslo, kjer je imel najprej razne priložnostne zaposlitve, končno je postal tkalec v lj. tovarni Eifler (1933–35), nato delavec v tovarni Eka (do 1941). Vključil se je v dejavnost levo usmerjenih društev (Svoboda, Vzajemnost) in postal 1937 član KPS. Kmalu se je vključil v OF (nosilec spomenice 1941) in prevzel organizacijske naloge. 14. febr. 1942 ga je IOOF poslal v SlovPrim, da tu sodeluje pri organizaciji NOB; tu je ostal do konca vojne. Njegovo delovno področje je bila severna Primorska. Tako je bil sekretar Tolminsko-Baškega okrož. odb. OF, od jeseni 1943 je bil član POOF za SlovPrim, deloval je kot član oblastnega komiteja KPS za SlovPrim in kot njegov inštruktor. Že od nastanka (poletje 1944) je deloval v Pokrajinskem pripravljalnem odboru RKS za SlovPrim in ga nato pol leta tudi vodil. Takoj po osvoboditvi je prevzel naloge pri repatriaciji vojnih ujetnikov in internirancev, kot član posebne komisije je prebil nekaj mesecev v Franciji. Kasneje se je posvečal vprašanjem vračanja izseljencev v matično domovino kot uslužbenec ministrstva za delo vlade LRS (maj 1946–maj 1949). Od 1. nov. 1949 dalje je vse do upokojitve (1964) deloval pri Republiškem svetu sindikatov Slov., bil je član njegovega predsedstva. Ob tem je imel mnogo funkcij, med drugim je bil republiški ljudski poslanec za okraj Tolmin (1951–53), član nadz. odb. Centralnega sveta sindikatov Jsle. (1952–57) ter član in preds. izvršnega odb. Republiškega zavoda za socialno zavarovanje v Lj. Bil je preds. republ. odb. zveze upokojencev Slov. (1960–74), član izv. odb. in predsedstva Zveze upokojencev Jsle. Še vedno je aktiven v Zvezi društev upokojencev Slovenije.

Prim.: Osebni podatki; B. Marušič, Pregled delovanja organizacije RKS v gor. okraju (1944–1960), Nova Gorica 1961, 11, 18, 24; Delo 1. mar. 1968, št. 59; TV 15 26. mar. 1968, št. 12; Delo 18. mar. 1978; IdrR 1978/9, 51.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kovač, Albin (1908–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine