Primorski slovenski biografski leksikon

Kralj Janko, družbenopolitični delavec, urednik, r. 5. febr. 1916 v Šentjurju pri Celju, u. 24. jan. 1979 v Šempetru pri Gorici. Oče Ivan, zidar, mati Katarina Košir. Po končani osn. š. se je zaposlil kot delavec v cementarni v Anhovem, deloval je v antifaš. odporu in 1941 postal eden prvih organizatorjev OF na Gor. Nov. 1941 je postal član KPS. Sredi leta 1942 je bil zaprt, febr. 1943 ga je voj. oblast poklicala v »posebne bataljone«. V NOB se je nato vključil kot zavezniški vojni ujetnik na Sardiniji in kasneje v južni Franciji. Bil je eden organizatorjev slovanskih čet, ki so se izrekle za novo Jslo. in preds. NOO slovanskih čet. Po vojni je imel več pomembnih funkcij: sekretar okrajnega komiteja KP in SIAU za Bovško, sekretar mestnega komiteja KP v Gor. in član pokrajinske federacije KPI za Gor. Postal je prvi ur. lista Nova Gorica (izšel prvič v Solkanu 8. nov. 1947), predhodnika današnjih PrimN. Po nekaj mesečnem delovanju je prevzel nove dolžnosti. Bil je tudi preds. občine Kanal, po združitvi te občine z nogovoriško (1961) je bil podpreds. združene občine. Upokojen je živel v Morskem pri Kanalu.

Prim.: S. Vilhar-A. Klun, NOB Primorcev in Istranov na Sardiniji, Korziki in v južni Franciji, Nova Gorica 1969, 44, pass.; Ista, Po poteh Sardincev, Lj. 1973, 50, pass.; C. Zupan, Kanalski Kolovrat, 1974, 26–29; PrimN 20. febr. 1976; 30. dec. 1977; 26. jan. 1979; TV 15 12. mar. 1976; Komunist 2. febr. 1979.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kralj, Janko (1916–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015850/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine