Slovenski biografski leksikon

Traven Terezija (Rezka), zgodovinarka, družbenopolit. delavka, r. 1. okt. 1910 v Ljubljani zidarju in gostilničarju pri »Koširju« v Tacnu Francu ter Marjeti r. Kvas (nečakinja Ivana T-a, gl. čl.), živi v Lj. Osn. šolo je obiskovala 1918–25 v Šmartnu pod Šmarno goro, v Repnjah in Šentvidu n. Lj., 1925–7 dva razr. meščan. šole v Lj., 1927–30 tu triletno Gremialno trg. šolo in 1938/9 še tečaj na trg. učnem zavodu. Že 1936 se je priključila kom. delav. gibanju, bila članica Esperant. kluba v Tacnu in delav. kult. društva Vzajemnost, od maja 1940 članica teren. organizacije KPS Tacen, od sept. i. l. RK KPS Tacen–Šentvid–Medvode. Po okupaciji Gorenj. je sodelovala v pripravah na oborožen upor: odšla jun. 1941 v ilegalo, bila polit. aktivistka na območju občin Šmartno pod Šmarno goro in Medvode, od okt. 1941 – jan. 1942 kurirka CK KPS (B. Kraigherja) v Lj., jan.–junij 1942 delala v grafični tiskarni Tunel (na Emonski c.), jul.–nov. pri nabavnem sektorju Centr. tehnike KPS, do sept. 1943 vodila civ.-vojaško intendanco pri okrožn. odboru OF Lj., nato je bila članica okrožn. odbora AFŽ v Beli krajini in RK KPS Stari trg ob Kolpi in se udeležila 1. kongresa SPŽZ v Dobrniču 15. okt. 1943; od febr. do jun. 1944 je bila polit. aktivistka za Celje–okolico, do avg. 1944 litijskega okrožja, do jan. 1945 vodja kolportaže pri Pokraj. odboru OF za Štajersko in od pomladi do jun. 1945 organ. sekretarka RK KPS Zgornja Savinjska dolina. – Po osvoboditvi oblikovala partij. organizacije in odbore OF, pripravljala volitve v NOO, sept. 1945 izvoljena v OLO Lj. okolica; nato še referentka za zaščito delovne žene na Min. za delo, zatem pa v službi pri MLO Lj. Vmes je T-ova 1946–7 in 1950–3 izr. štud. gimn., 1953 maturirala na I. gimn., in vpisala zgodovino na fil. fak. lj. univ., kjer je 1960 diplomirala. Od 1960 dela v IZDG kot viš. strok. sodelavka. – Je nosilka Spomenice 1941 in odlikovanj: red hrabrosti (1946), red zaslug za narod II. (1951), red bratstva in enotnosti II. (1951), red dela z rdečo zastavo (1976).

T-ova se posveča raziskovanju NOB, zlasti med 1941–2 (prve partizan. enote), o tem in o delav. gibanju pred 2. svet. vojno piše v liste: Borec (1960–1, 1971), Kurirček (1961/2), TV-15 (1964, 1967–1974, 1976–7), Delo (1967, št. 66; 1968, št. 116, 197), Javna tribuna (1967, 1969, 1975–6), Komunist (1969, 1977), Rašica (1971, 1973); zbrala je 892 biografij žrtev fašist. nasilja 1941–5 v občini Lj.-Šiška (rkp. v arhivu občine); biografije nar. herojev je obj. v knjigi VIII. pohod po poteh partizan. Lj. 1964 (anon.), sodel. v SBL III, v EJ VII, odlomek iz življenja S. Rozmana objavila v zborniku Komandant Stane. 1977, 114–8. Dela pri retrospekt. bibliografiji člankov o delav. gibanju na Slov. med 1917–41 (gl. I. snopič, 1974). Sodel. je pri nalogah: Socialni in polit. sestav partizan. enot v Sji v l. 1941; Rekonstrukcija partijskih in OF organizacij v Lj. med 1941–5; pri priroč. Prazniki slov. občin. 1975, 87–89, 93–102. Tehten je njen delež pri pripravi knjig Ljubljanske ulice (dogodki ali osebe iz NOB, po katerih so poimenovane; v tisku) in Vodnik po partizan. poteh. 1978, 13 do 75 (obdelala je spominska obeležja Lj.). Pripravlja monografijo o Rašiški četi, gradivo za zbornik Domicili v slov. občinah (podelitev domicilov obč. Lj.-Bežigrad, Šiška, Vič-Rudnik in Ribnica na Dol.). – V l. 1962–6 je bila članica uredn. odbora zbornika Dokumenti ljud. revolucije v Sji. I.–III. – Prim.: osebni podatki; Bibl sodelavcev IZDG 1959–69. 1969 (kazalo). Reisp

Reisp, Branko: Traven, Terezija (1910–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi718462/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine