Primorski slovenski biografski leksikon

PAVŠIČ Rudi, kulturni in družbenopolitični delavec, r. 17. jun. 1952 v Gorici. Oče Franc, gradbeno-mizarski delavec, mati Gizela Maraž, gospodinja. V Gor. je dokončal slov. osn. š. in niž. sred. š., maturiral 1971 na gor. slov. učiteljišču Simona Gregorčiča, se vpisal na Fak. za tuje jezike videmske U., a študijev ni dokončal. 1972 je začel sodelovati pri Primor. dnevniku v Gor., kjer se je 1977 redno zaposlil kot fotoreporter. Nekaj let kasneje je bil televiz. snemalec in sodelavec uredn. televiz. agencije Alpe-Adria, pri gor. PDk pa je ves čas skrbel za športno problematiko. Po ukinitvi agencije Alpe-Adria je postal časnikar gor. uredn. PDk. Apr. 1991 je prešel v uredn. tednika Slovencev Videmske pokrajine Novi Matajur in prevzel tudi dopisništvo iz Videmske pokrajine za PDk. V vseh teh letih je sodeloval z raznimi it. in slov. časopisi in revijami, več kot deset let je sodelavec Radia Trst A, še posebej pri oblikovanju oddaje »Na goriškem valu« in kot sodelavec iz Benečije za časnikarske programe. Od 1992 je odgov. ur. gor. informativnega tednika Glasilo. Uredil je informativno brošuro o gor. Kulturnem domu in nekaj priložnostnih publikacij prosvetno-kult. značaja. Kulturno in družbenopolit. delovati je začel kot dijak v Športnem združenju Dom v Gorici, kjer je bil nekaj časa preds. športne organizacije, kasneje pa član vodstva Mladin. krožka Gorica in odbora za mladino pri SKGZ. – V sedemdesetih letih je obnovil kulturno dejavnost v spodnjem delu Brd in bil za tri mandatne dobe preds. kult. društva Naš prapor iz Pevme, Štmavra in Oslavja. Bil je član dežel. vodstva SPZ in kasneje ZSKD. Na začetku osemdesetih let je postal tajnik ZSKD za Goriško, nato njen preds., kar je še vedno. Pred desetimi leti je bil izvoljen v pokraj. odbor SKGZ za Goriško, 1992 je postal član izvrš. sveta SKGZ in 1993 preds. komisije za kulturo pri SKGZ. Od 1985 je član Slov. konzulte za vprašanja slov. narodnostne skupnosti pri gor. občini. ZSKD je nekaj let zastopal v Enotnem šolskem odboru za Goriško. Član je SPD Gorica, član mest. odb. naravovarstvenikov WWF, član odb. Narodne in študijske knjižnice in od 1990 do 1993 preds. Stanovanjske zadruge Ivan Cankar v Gorici. – Polit. je začel delovati v osemdesetih letih najprej kot član in kasneje kot preds. Slov. komisije PSI za Goriško. 1991 je postal preds. Deželne komisije slov. socialistov in član takratnega pokraj. in kasneje dežel. vodstva PSI. Za delo na mladinskem področju na Goriškem je prejel priznanje ZSM Sje. Kot fotograf je sodeloval na nekaterih natečajih in prejel razna priznanja, med katerimi prvo nagrado za zbirko na natečaju Dia Primorska v Novi Gorici.

Prim.: Osebna pisna izjava mar. 1994; arhiv ZSKD in SKGZ v Gorici in v Trstu; poročila v tisku (PDk Trst-Gorica-Videm, NMat-Čedad).

Koren

Koren, Jože: Pavšič, Rudi (1952–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine