Primorski slovenski biografski leksikon

PAVLIN Vendelina, roj. COLJA, družbenopolit. delavka, r. 31. okt. 1912 v Rihemberku (Braniku), u. 26. maja 1985 v Novi Gor. Oče Andrej, mati Marija Birsa. Osn. š. dokončala v rojstnem kraju, po osvoboditvi se je izobraževala ob delu in dosegla priznanje srednješol. izobrazbe. Njena družina je sodelovala v narodnem gibanju že 1930. P-ova je 1933 sodelovala v tigrovskih protifaš. akcijah v Braniku, v delavsko gibanje pod vodstvom KPI pa se je vključila 1934 in delala z M. Dutgulinom, Leopoldom Štolfom in Alojzom Besednjakom. Tri leta je delala v Milanu. Ko se je vrnila 1938, je polit. delo obnovila in vzdrževala zveze med organizacijo KPI v Vipavski dolini in v Trstu (P. Tomažič, A. Bodin). 1941 je vzdrževala zveze med O. Kovačičem in Antonom Veluščkom, 1942 pa med D. Marušičem in Tomom Brejcem, ki sta delovala na Gor. in v Trstu. Apr. 1942 se je udeležila partijskega posvetovanja na Sv. gori, avg. 1942 pa je stopila v ilegalo in delala v Gor. 3. nov. 1942 so jo v Gor. aretirali. Zaprta je bila v gor. zaporih, v Trstu in v Arezzu. Proces pred vojaškim sodiščem je preprečila kapitulacija It. 3. dec. 1943 se je vrnila na Vipavsko. Postala je sekretar rajon. komiteja KPS za Vipavsko. Od jul. do sept. 1944 je obiskovala višji partijski tečaj pri CK KPS na osrednjem slov. osvobojenem ozemlju. Po upravno administrativni preureditvi prim. okrožij jul. 1944 je bila član okrož. komit. KPS za zapadnoprimor. okrožje. Febr. 1945 so jo izvolili za sekretarko PO SPZŽ za Slov. Prim. Po osvoboditvi je polit. delala na Tržaškem in Gor. Njeno ileg. ime je bilo Vera.

Prim.: Osebna izjava v Arhivu GorMuz; Duša Ferjančič, Spomini Vendeline Pavlin, PrimN 6. mar. 1959.

Plah.

Plahuta, Slavica: Pavlin, Vendelina (1912–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940600/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine