Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak Aleksandra, knjižničarka, družbenopolitična delavka, r. 16. marca 1947 na Vrhu sv. Mihaela. Oče Romano, delavec v ladjedelnici, mati Vanda Moro, gospodinja. Ko je bila stara eno leto, se je družina preselila v Laško v Zdravščino. Tu je obiskovala it. osn. š., slov. nižjo sr. š. in učiteljišče v Gor. Nato se je zaposlila v obč. knjižnici v Zagraju s podružnicami v Martinščini in Zdravščini, ki imata bogat slov. knjižni fond. Živi v Gradišču ob Soči. Kot knjižničarka je priredila več razstav o krajih, v katerih živi, s poudarkom na slov. prisotnosti. 1979 je postala tajnica Slov. komisije pri Javnem večnamenskem kult. središču v Ronkah (konzorcij 9 občin, med temi Doberdob), 1985 izvoljena za preds. Veliko je skrbela za obstoj in razvoj slov. š. in vrtca v tem kraju ter za vso drugo organizirano slov. prisotnost v Laškem. Tako se je vključila v polit. življenje in 1983 kandidirala na listi KPI za gor. pokr. svet in bila izvoljena. Kot član Komisije za kulturo in šolstvo je celotno mandatno dobo skrbela za slov. šolstvo in kult. problematiko. 1988 je spet kandidirala na listi KPI (od 1991 DSL) za pokr. svet in bila ponovno izvoljena. Kot preds. Komisije za kulturo in šolstvo si je s številnimi interpelacijami prizadevala za enakovrednost slov. in it. kult. org. in društev v gor. pokrajini. Na njeno pobudo je bil 1989 odobren predlog za ustanovitev Slov. konzulte na gor. Pokrajini. 1992 do konca mandatne dobe jun. 1993 je bila odbornica za šolstvo, mladinsko in obmejno problematiko. Še posebej v tej funkciji je sprožila številne pobude za krepitev kulture miru, sožitja in solidarnosti (srečanja med šolami, sodelovanje z društvi, problematika slov. šol, promocija slov. pisateljev in pesnikov v it. okolju, solidarnostna akcija za Osijek). Na njeno pobudo so marca 1993 sprejeli sklep, ki opredeljuje Pokrajino Gorica kot Pokrajino za mir. Pripravila je osnutek za Soški muzej, da bi ovrednotil življenje ljudi, ki živijo ob Soči od izvira do izliva. Bila je pobudnica naslednjih publikacij gor. pokr. uprave in tudi sama poskrbela za njih realizacijo: Una scelta di studio, 1993 z uvodom Dove tudi v slov. ; trojezičmi pesniška zbirka S. Domini, Vistù de verde – vestito di verde – zeleno oblečen, 1993, uredila in prevedla J. Milič; La casa del…, 1993, šestjezična publikacija na temo miru, namenjena otrokom; pesniška zbirka rojakinje z Laškega Liliane Visintìn, Ecat'ombre, 1993.

Prim.: Osebni podatki; PDk 18. jun. 1988, 9 s sl.; 22. jul. 1988,7 s sl. ; 31. marca 1989; 11. dec. 1992; 1. marca 1993; 28. maja 1993 s sl.; 4. jun. 1993 s sl.; 12. okt. 1993; KatG 30. jun. 1988; Picc. 31. marca 1989; 12. dec. 1992; 16. febr. 1993; 31. marca 1993; MessV 31. marca 1989; 21. Jan. 1993.

Češč.

Češčut, Marija: Devetak, Aleksandra (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008060/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine