Primorski slovenski biografski leksikon

NANUT Cvetko, urednik, družbenopolitični delavec, r. 22. avg. 1931 v Desklah, živi v Novi Gor. Oče Stanislav, trgovec, mati Justina Šuligoj. Osn. š. je obiskoval v Desklah, nižjo gimn. v Šempetru pri Gor., nato učit. v Tolminu (matura 1953). Končal je Ped. akad. v Lj. 1957 (slov.), nato je obiskoval v Bgdu Visoko š. za polit. vede (diplomiral 1964). Služboval je najprej v Grgarju kot učitelj, nato je učil slov. na osn. š. v Šempetru pri Gor. in se kasneje poklicno posvetil polit. delu (preds. obč. odb. SZDL Nova Gor.). Službo je prekinil zaradi šolanja v Bgdu. Med 1965 in 1973 je bil zaposlen pri skupščini obč. Nova Gor., bil je zadolžen za stike z javnostjo. Med svojim službovanjem si je veliko prizadeval za postavitev in utrjevanje obmejnega sodelovanja (tako z uprav, organi v It. kot s slov. zame j. org.). Poleg številnih funkcij, ki jih je opravljal, je omeniti vsaj članstvo v Glavnem odb. SZDL Sje, bil je tudi preds. Sveta za prosveto in kulturo OLO Gor. 1960 je postal glavni in odgovorni ur. revije Goriška srečanja (od 1969 Srečanja), pod njegovim ur. je izšlo 38 številk, z njimi si je revija pridobila ugledno mesto v slov. revijalnem tisku. Od 1973 deluje N. kot poklicni član poslovnega odb. Lj. banke Temeljne banke Nova Gor. Nekaj časa je bil član ur. odb. Bančnega vestnika, še vedno je član izdajateljskega sveta te publikacije.

Prim.: PrimN 10. jan. 1962; 24. jan. 1962 (s sl.); 31. maja 1961.

B. Mar.

Marušič, Branko: Nanut, Cvetko (1931–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930070/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine