Primorski slovenski biografski leksikon

Lenardič Peter, družbenopolitični delavec, r. 25. mar. 1897 na Humu (Kojsko), živi v Novi Gorici. Oče Anton, kmet, mati Marija Klanjšček. Osn. š. obiskoval v domačem kraju, gimn. (1910–14) v Gor., maturiral na učiteljišču v Tolminu (1920). Od 1915 je bil avstro-ogrski vojak, bil priča vojaškemu uporu v Radgoni, konec vojne je dočakal v Szehesfehervaru, kjer naj bi enota, ki ji je pripadal, preprečevala nemire. 1920 je začel učiteljevati v Doberdobu, nato je poučeval vse do premestitve v notranjost It. (Ovado, Piemont) po raznih krajih Prim. 1929 je emigral v Jslo (učil je v Kojšici pod Kumom ter več let v Stični). OF se je priključil 1941, zato je bil konfiniran v Gonarsu. član KPI je postal 1921, ustanovil in vodil sekcijo te stranke v Kojskem. Njegovo javno polit. delo je zlasti oživelo po kapitulaciji It., ko je v Brdih deloval kot rajonski, okrajni in okrožni funkcionar OF in KPS. 1944 je ustanovil in vodil odd. za zunanje nabave pri Pokraj. gosp. kom. za SlovPrim. Namen oddelka je bila oskrba partiz. vojske predvsem z živili in drugim gradivom, ki je v partiz. zaledje prihajalo preko Brd iz Furlanije. Po vojni je postal direktor trgov. podj. Prerad, ki je delovalo na dobršnem delu cone B SlovPrim. 1949 se je ponovno vrnil v učiteljsko službo, vodil mladinski dom v Kojskem in učiteljeval tam vse do 1958, ko je bil upokojen. Med 1954–56 je vodil na Kojskem kmetijsko-gosp. š. in bil vseskozi družbeno aktiven. Za delo je prejel vrsto odlikovanj in priznanj (jsl. in it.). L-evo ilegalno ime Skala.

Prim.: TV 15 23. jun. 1977; PrimN 25. mar. 1977; PDk 4. apr. 1974; osebni podatki; kronika osn. š. Kojsko; M. Štolfa, Med briškimi griči je posijalo sonce, Lj. 1963, 15, 74, 92–93; C. Zupanc, Zapadno-primorsko okrožje, 1973, 21, 80, 106–08; Ob Soči, glasilo II. bataljona II. brigade VDV Slovenije, Snežatno 1980; C. Zupane, Kanalski Kolovrat, 1974, 93, 94 s sl.

VA

Vuga, Alojz: Lenardič, Peter (1897–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921610/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine