Primorski slovenski biografski leksikon

Koprivec Ignac (priimek legaliziral 1946, r. Ljubec), pripovednik, družbenopolitični delavec, r. 26. jun. 1907 v Sv. Andražu (danes Drbetinski vrh) v Slov. goricah, u. 8. dec. 1980 v Lj. Oče Jožef Ljubec, mati Elizabeta Čuček, oba želarja. V Mrbu je zaključil sred. š., bil je privatni in izredni slušatelj slavistike, biologije idr. smeri na U v Lj. V delavsko gibanje pod vodstvom KP se je vključil že pred vojno. Pisal je prozo v MP, ŽiS, Zadrugarja, J, LdP. Bil je sodelavec partijske založbe Ekonomska enota. 1939 je objavil knjigo Kmetje včeraj in danes. Bila je zaplenjena. 1941 se je aktivno vključil v NOB, pozneje je bil načelnik propagandnega ods. GŠ NOV in POS, v začetku 1944 je prišel na Prim. in postal vodja komisije za agit-prop pri PK KPS za SlovPrim in bil inštruktor POOF za SlovPrim. Proti koncu 1944 je napisal zbirko črtic Za svobodo, ostale so v rokopisu, njih glavna tematika je NOB na Cerkljanskem. Bil je tudi člankar, vojni dopisnik in ur. lista Slovenski partizan. Po osvoboditvi je bil časnikar pri LdP, ur. pri SKZ idr., vmes tudi svoboden književnik. Objavljal je v SPor, LdP, NS, NOja idr. Njegova samostojna dela so: Sestanki (Lj. 1949), Nevidna steza (1954), Hiša pod vrhom (1957), Pot ne pelje v dolino (1965).

Prim.: V. Smolej, ZSS VII, 1971, 263; Slov. književnost 1945–65, Lj. 1967, I, 256–58, II, 393; I. Kreft, TV 15, št. 50, 18. dec. 1980; MSE, II, Lj. 1975, 371–72; Miha Mate, ustni vir.

Plah.

Plahuta, Slavica: Koprivec, Ignac (1907–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015120/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine